Osnovna škola

Pučko otvoreno učilište Brod u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Uredom državne uprave Brodsko-posavske županije u sklopu projekta opismenjavanja odraslih "Za Hrvatsku pismenost - put do poželjne budućnosti 2002-2012" upisuje osobe starije od 15 godina u BESPLATNU OSNOVNU ŠKOLU! 

Na taj način osobe koje do sada nisu uspjele završiti osnovnu školu, u mogućnosti su to napraviti u Učilištu Brod, Cesarčeva 13 u Slavonskom Brodu.

Uz tradicionalni pojam pismenosti - vještine pisanja, čitanja i računanja, novi pojam "PISMENOSTI 21. STOLJEĆA" razumijeva osposobljenost za čitanje s razumijevanjem, vještine komuniciranja, znanja stranih jezika i korištenja suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije, koja omogućuju kvalitetno razumijevanje prirodnih i društvenih zbivanja, osposobljenost za rješavanje problema, vještine i spremnosti za timski rad, prihvaćanje drugih i drugačijih te osposobljenost za trajno učenje (Strategija i akcijski plan obrazovanja odraslih, srpanj 2004). 

Osim mogućnosti završetka osnovnog obrazovanja, polaznicima će biti omogućeno i stručno osposobljavanje za manje složene i jednostavnije poslove (zanimanja) potrebne na tržištu rada.

Sve ostale informacije možete dobiti na telefon 035/441-451 ili izravno na Učilištu Brod, Cesarčeva 13, Slavonski Brod.