Komercijalist

Obrazovni sektor
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Vrsta programa

Stjecanje srednje stručne spreme     
(četverogodišnji program)
Prekvalifikacija
Doškolovanje

Potrebni dokumenti Svjedodžba VIII. razreda osmogodišnje škole,
odnosno svjedodžba završnog ispita srednje škole ili posljednjeg razreda nepotpunog srednjeg obrazovanja
Domovnica
Rodni list (Izvod iz matice rođenih)
Opis zanimanja Stjecanjem srednje stručne spreme za zanimanje komercijalist stječu se široke mogućnosti zapošljavanja:

- u poslovima nabave, prodaje i organizacije poslovanja u veleprodajnim, maloprodajnim, ugostiteljskim, hotelijerskim i turističkim tvrtkama u unutarnjoj i vanjskoj trgovini,

- u komercijalnim poslovima zaključivanja špediterskih poslova i u    trgovačkim  poslovima u zemlji i inozemstvu, zaključivanje ugovora o prijevozu, skladištenju i osiguranju robe, pripremanje dokumenata za carinjenje robe u drugim uslužnim tvrtkama (domaće i međunarodno otpremništvo-špedicija, osiguranje, prijevoznička poduzeća, javna i druga skladišta, carinska skladišta, slobodne zone, zračne luke, željeznički kolodvori, pomorske luke, robni terminali i dr.)

- u poslovima izvođenja poslova vanjske trgovine u razmjeni robe i različitim  vrstama gospodarskih usluga s  inozemstvom.
Stručni predmeti Marketing
Poduzetništvo
Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja
Transport, špedicija i osiguranje
Poslovne komunikacije
Trgovinsko poslovanje
Računovodstvo
Poznavanje robe
Psihologija prodaje
Osnove trgovačkog prava
Nastavak obrazovanja Moguć je nastavak obrazovanja najčešće na studiju ekonomije i ostalim srodnim višim i visokim školama
Literatura Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
Sprema Završavanjem programa polaznici stječu srednju stručnu spremu – zanimanje: KOMERCIJALIST/ICA.