Ekonomist

Obrazovni sektor
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Vrsta programa Stjecanje srednje stručne spreme (četverogodišnji program)
Prekvalifikacija
Doškolovanje
Prijave i upisi U tijeku

Potrebni dokumenti Svjedodžba VIII. razreda osmogodišnje škole,
odnosno svjedodžba završnog ispita srednje škole ili posljednjeg razreda nepotpunog srednjeg obrazovanja
Domovnica
Rodni list (Izvod iz matice rođenih)
Opis zanimanja Stjecanjem srednje stručne spreme za zanimanje ekonomist stječu se široke mogućnosti zapošljavanja na poslovima koja obično uključuju:
- pomoć u vođenju knjigovodstva, računovodstva i obračunima,
- izračunavanje pojedinačnih troškova proizvodnje,
- izračunavanje i isplata plaće,
- rukovanje gotovinom,
- prikupljanje, sabiranje i izračunavanje statističkih podataka,
- uredske poslove koji se odnose na financijske transakcije banaka i slična financijska društva,
- poslove ekonomske promidžbe i poslove poduzetništva u računovodstveno financijskim službama različitih poduzeća, osiguravajućim tvrtkama, banci, pošti, zavodu za platni promet, tvrtkama za samostalno vođenje poslovnih knjiga te različitim komercijalnim službama.
Stručni predmeti Poduzetništvo
Gospodarstvo
Knjigovodstvo s bilanciranjem
Poslovne komunikacije
Dioničarsko gospodarstvo
Marketing
Statistika
Novčarstvo
Gospodarsko pravo
Tehnologija s ekologijom
Nastavak obrazovanja Moguć je nastavak obrazovanja najčešće na studiju ekonomije i ostalim srodnim višim i visokim školama
Literatura

Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD

Sprema Završavanjem programa polaznici stječu srednju stručnu spremu – zanimanje: EKONOMIST/ICA.