Upravni referent

Obrazovni sektor
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Vrsta programa Stjecanje srednje stručne spreme
(četverogodišnji program)
Prekvalifikacija
Doškolovanje

Prijave
U tijeku

Potrebni dokumenti Svjedodžba VIII. razreda osmogodišnje škole,
odnosno svjedodžba završnog ispita srednje škole ili posljednjeg razreda nepotpunog srednjeg obrazovanja

Domovnica

Rodni list (Izvod iz matice rođenih)

Opis zanimanja Nakon završnog ispita, upravni referent može se zaposliti u županijskim, općinskim i gradskim organima uprave (opća uprava, policija, carina, financije), pravosuđu, u svim javnim ustanovama društvenih djelatnosti (znanosti, obrazovanja i kulture), socijalnog osiguranja, socijalne skrbi (Centar za socijalni rad), zapošljavanja (Zavod za zapošljavanje), osiguravajućim društvima uz obavljanje radnji u upravnom postupku do donošenja rješenja i izrada pojedinačnih akata u upravnom postupku, pisanja poziva, zapisnika, vođenja evidencije o uredskom poslovanju, primanje i rješavanje pošte, rad u sudovima i drugim pravosudnim organima.

Stručni predmeti

Uvod u državu i pravo

Ustavni ustroj RH

Uredsko poslovanje i dopisivanje

Radno pravo

Upravni postupak

Uvod u imovinsko pravo

Uvod u obiteljsko pravo

Statistika

Informatika i poslovni informacijski sustavi

Javne financije

Gospodarstvo

Knjigovodstvo

Nastavak obrazovanja Moguć je nastavak obrazovanja  na Pravnom fakultetu i na drugim fakultetima, prema kriterijima upisa

Literatura Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD

Sprema Završavanjem programa polaznici stječu srednju stručnu spremu – zanimanje: UPRAVNI/A REFERENT/ICA.