Poslovni tajnik

Obrazovni sektor
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Vrsta programa Stjecanje srednje stručne spreme (četverogodišnji program)

Prekvalifikacija

Doškolovanje

Prijave i upisi U tijeku

Potrebni dokumenti Svjedodžba VIII. razreda osmogodišnje škole,

odnosno svjedodžba završnog ispita srednje škole ili posljednjeg razreda nepotpunog srednjeg obrazovanja

Domovnica

Rodni list (Izvod iz matice rođenih)

Opis zanimanja

Nakon završnog ispita poslovni tajnik se može zaposliti u privatnim poduzećima, stručnim službama poduzeća, raznim uredima, organima uprave, te u svim javnim ustanovama.

U manjim poduzećima poslovni tajnik je ključna osoba koja obavlja administrativne i tajničke poslove: pisanje poziva i zapisnika; primanje i informiranje stranaka; pisanje po diktatu; vođenje raznih evidencija za rukovoditelje; komuniciranje, telefoniranje, informiranje putem suvremene tehnologije; primanje, razvrstavanje, evidentiranje i arhiviranje pošte i drugih dokumenata; pripremanje službenih putovanja i raznih evidencija za rukovoditelje odjela ili poduzeća; pisanje i oblikovanje svih vrsta dopisa, poslovnih razgovora, dogovora, izvještaja i zapisnika; samostalna izrada tekstova, oglasa, tabela, kataloga; rad na osobnom računalu.

Stručni predmeti Tajničko poslovanje
Kompjuterska daktilografija
Trgovačko pravo
Radno pravo
Tehnika komuniciranja
Poslovna psihologija
Ustavni ustroj RH
Uvod u državu i pravo
Osnove poduzetništva i menadžmenta

Nastavak obrazovanja Moguć je nastavak obrazovanja  na Pravnom fakultetu i na drugim fakultetima, prema kriterijima upisa

Literatura Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD

Sprema Završavanjem programa polaznici stječu srednju stručnu spremu – zanimanje:
POSLOVNI TAJNIK/POSLOVNA TAJNICA.