Tehničar cestovnog prometa

Obrazovni sektor
Promet i logistika

Vrsta programa

Stjecanje srednje stručne spreme 

(četverogodišnji program)                                                             

Prekvalifikacija

Doškolovanje


Prijave i upisi U tijeku

Potrebni dokumenti

Svjedodžba VIII. razreda osmogodišnje škole,

odnosno svjedodžba završnog ispita srednje škole ili posljednjeg razreda nepotpunog srednjeg obrazovanja


Domovnica


Rodni list (Izvod iz matice rođenih)

Opis zanimanja

Tehničar cestovnog prometa prikuplja, analizira i prati podatke koji su bitni za obavljanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta te organizira ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila. Njegovi su poslovi raznoliki, a ovise o mjestu rada.

Tehničar cestovnog prometa sudjeluje u izradbi kalkulacija cijena putničkog i teretnog prijevoza. Sudjeluje i u izradbi redova vožnje u putničkom cestovnom prijevozu. On vodi dokumentaciju koja je potrebna pri obavljanju otpremničko-špediterskih obveza. Obavlja i administrativne poslove osiguravanja putnika i tereta.

Tehničari cestovnog prometa zaposleni na autobusnim kolodvorima i cestovnim teretnim terminalima vode brigu o organizaciji dovoza i odvoza putnika i tereta. Organiziraju rad službi koje rješavaju probleme kašnjenja prijevoza te zagubljenog ili nestalog tereta. U poduzećima koja se bave uslugama prijevoza putnika ili tereta u gradskom, prigradskom, međugradskom i međunarodnom prometu vode brigu o ekonomičnosti uporabe i ispravnosti voznog parka. Posao se odnosi na tehničke preglede, registraciju vozila, osiguravanje vozila i putnika, nabavu rezervnih dijelova, goriva, maziva te nadzor osoblja za održavanje vozila. U slučaju prometne nezgode vozila iz njihova prometnog parka, surađuju s prometnom policijom i osiguravajućim društvima da bi se obavio očevid te utvrdila nastala šteta. Tehničari cestovnog prometa vode i skladišno poslovanje u skladištima cestovnih teretnih terminala. Manji broj organizira i unajmljuje osobna i teretna vozila (tzv. rent-a-car).

Tehničari cestovnog prometa rade i u prometnoj policiji na poslovima statističke evidencije, analize i praćenja podataka vezanih uz odvijanje prometa: gustoća i oscilacije prometa, prometni zastoji, prometne nezgode, vrste prometnih prekršaja i ostalih događaja koji su bitni za sigurno i redovito odvijanje prometa.

Tehničari cestovnog prometa koriste se u radu računalima s prilagođenim programima, prometnim kartama koje prikazuju različite situacije u prometu, cestovnim kartama te različitim dokumentima i uputama za njihovu primjenu. Da bi ostvarili brzu komunikaciju sa suradnicima, često se služe telefonom, mobitelom, radiovezom i automobilom.


Stručni predmeti

Osnove prijevoza i prijenosa

Računalstvo

Goriva i maziva

Zaštita na radu

Cestovne građevine

Strojarstvo

Cestovna vozila

Statistika

Propisi u cestovnom prometu

Prva pomoć u cestovnom prometu

Prijevoz tereta

Prometna tehnika

Poslovanje poduzeća u cestovnom prometu

Ekonomika prometa

Prijevoz putnika

Otpremništvo

Nastavak obrazovanja Školovanje za tehničara cestovnog prometa traje 4 godine. Nakon završene srednje škole može se nastaviti školovanje za inženjera cestovnog prometa na Fakultetu prometnih znanosti.

Tehničari cestovnog prometa mogu se zaposliti u poduzećima ili dijelovima poduzeća koja se bave uslugama cestovnog prometa putnika ili tereta, autobusnim kolodvorima i cestovno-teretnim terminalima, u prometnoj policiji, poduzećima za unajmljivanje vozila, stanicama za tehnički pregled vozila. Mogu otvoriti i vlastito prijevozničko poduzeće.

Literatura Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD

Sprema

Završavanjem programa polaznici stječu srednju stručnu spremu – zanimanje:

TEHNIČAR/KA CESTOVNOG PROMETA