Građevinski tehničar

Obrazovni sektor
Graditeljstvo i geodezija

Vrsta programa

Stjecanje srednje stručne spreme (četverogodišnji program)                     Prekvalifikacija
Doškolovanje
                                                                                                              

Prijave i upisi U tijeku

Potrebni dokumenti

Svjedodžba VIII. razreda osmogodišnje škole

odnosno svjedodžba završnog ispita srednje škole ili posljednjeg razreda nepotpunog srednjeg obrazovanja


Domovnica


Rodni list (Izvod iz matice rođenih)

Opis zanimanja Građevinski tehničari sudjeluju u svim poslovima građenja: od planiranja i pripreme, preko projektiranja do izvedbe građevine. U načelu razlikujemo poslove građevinskog tehničara visokogradnje i građevinskog tehničara niskogradnje. Kako to kažu sami nazivi zanimanja, prvi se bave visokogradnjama: od obiteljskih kuća, vikendica, garaža, do višekatnih stambenih ili poslovnih objekata ili čak čitavih naselja. Drugi se bave niskogradnjama: to su ceste, pruge, mostovi, zračne luke, vodovodi i dr.

Osim ove podjele, koja je rezultat različitih programa tijekom školovanja, građevinski se tehničari (i visokogradnje i niskogradnje) mogu razlikovati i prema poslovima koje isključivo ili pretežno obavljaju. To su prije svega neposredni proizvođači: tehničari poslovođe, graditelji, izvođači-tehnolozi. Njihov je posao organizacija i nadzor nad izvođenjem većeg ili manjeg dijela poslova na gradilištu. Sljedeći tip građevinskog tehničara bavi se pripremom i organizacijom proizvodnje: nazivaju ih planerima-dispečerima i kalkulantima-analitičarima. Konačno, jedan tip građevinskih tehničara svojevrsna je veza između spomenutih dvaju. To su tehničari koji se bave crtanjem – razrađivanjem nacrta, osobito njihovih detalja.

Najkraće, a to znači neizbježno pojednostavnjeno, moglo bi se reći: da bi se neki objekt gradio što brže, kvalitetnije i jeftinije, potrebno je gradnju temeljito planirati, potanko izraditi projektnu dokumentaciju i onda sve to “na terenu” ostvariti. Da bi se, na primjer, mogla izgraditi stambena zgrada treba odabrati prikladno zemljište, pripremiti ga za početak radova i ograditi zaštitnom ogradom. Treba odrediti redoslijed i dinamiku izvođenja radova, planirati broj potrebnih radnika i količinu materijala.

Idejni projekti građevine izrađeni su prije građenja, ali oni neposredno prije gradnje trebaju dobiti izvedbeni oblik. To znači da tehničari moraju nacrtati mnoge pojedinosti, svojevrsne upute majstorima različitih struka, prema kojima će oni graditi. Projektiranje je nekada bio naporan i dugotrajan posao, koji je primjenom računala znatno olakšan.

Svako je gradilište nalik na svojevrsnu tvornicu. Tu je, dakle, nužna svakodnevna organizacija i kontrola poslova, da bi se izbjegle poteškoće i zastoji u građenju, a prije svega ozljede i nesreće pri radu. Uloga građevinskih tehničara u tomu je vrlo velika.

Stručni predmeti

Tehničko crtanje

Računalstvo

Nacrtna geometrija

Arhitektonske konstrukcije

Nosive konstrukcije

Organizacija građenja

Nastavak obrazovanja Građevinski tehničari školuju se četiri godine. Građevinski tehničari nakon završene srednje škole mogu studirati na građevinskom fakultetu i na srodnim fakultetima.

Literatura Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD

Sprema

Završavanjem programa polaznici stječu srednju stručnu spremu – zanimanje:

GRAĐEVINSKI/A TEHNIČAR/KA