Prodavač

Vrsta programa

Stjecanje srednje stručne spreme (trogodišnji program)

Prekvalifikacija
Prijave i upisi U tijeku
Potrebni dokumenti

Svjedodžba VIII. razreda osmogodišnje škole,

odnosno svjedodžba završnog ispita srednje škole ili posljednjeg razreda nepotpunog srednjeg obrazovanja

Domovnica

Rodni list (Izvod iz matice rođenih)
Opis zanimanja

Polaznici koji završe srednjoškolski program za zanimanje prodavač bit će osposobljeni za samostalno obavljanje poslova:

prodaje robe na veliko i malo,

sudjelovanje pri preuzimanju robe

kvantitativni i kvalitativni nadzor, sortiranje i uskladištavanje,

sudjelovanje u nabavi i izboru,  narudžbi i prijevozu robe,

vođenja financijske evidencije, blagajničkog obračuna, skladišne evidencije, kartoteka  robe, evidencija narudžbi i rokova te drugih poslova vezanih uz rad  prodavača.
Stručni predmeti

Trgovinsko poslovanje

Poznavanje robe

Promocijske aktivnosti

Poslovanje prodavaonice i skladišta

Prodajni razgovor

Poslovni bonton

Psihologija prodaje

Higijena i ekologija
Nastavak obrazovanja

S obzirom da škola za prodavače traje tri godine, otežana je mogućnost upisivanja na više škole i fakultete, ali mogućnost doškolovanja za komercijaliste ili ekonomiste otvara mogućnost upisa na ekonomske i srodne fakultete.

Uspješni prodavači mogu napredovati na rukovodećim poslovima, npr. mjesto poslovođe, šefa prodaje ili nabave.
Literatura Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
Sprema Završavanjem programa polaznici stječu srednju stručnu spremu – zanimanje: PRODAVAČ/ICA