Konobar

Vrsta programa

Stjecanje srednje stručne spreme (trogodišnji program)

Prekvalifikacija
Prijave i upisi U tijeku
Potrebni dokumenti

Svjedodžba VIII. razreda osmogodišnje škole,

odnosno svjedodžba završnog ispita srednje škole ili posljednjeg razreda nepotpunog srednjeg obrazovanja

Domovnica

Rodni list (Izvod iz matice rođenih)

Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu

Ugovor o naukovanju
Opis zanimanja

Konobar radi u djelatnostima ugostiteljsko-turističkog gospodarstva.

Obavlja pripremne radove, održava sredstva, uređaje i inventar ugostiteljskog posluživanja, postavlja stolove, poslužuje sve vrste jela prema sustavima posluživanja koji su uobičajeni kod nas i u svijetu, služi se ustaljenim evidencijama i dokumentacijom za ponudu jela i pića.

Prihvaća gosta, prima narudžbu, poslužuje ga, naplaćuje uslugu i ispraća gosta.

Obzirom da konobar sudjeluje u izravnoj prodaji i izravnom kontaktu s inozemnim i domaćim gostima, traži se znanje stranog jezika te osnova opće kulture.

Konobar se može zaposliti u ugostiteljstvu svih vrsta i kategorija, a može voditi i obiteljski posao.
Stručni predmeti

Tehnologija zanimanja

Ugostiteljsko posluživanje s vježbama

Bonton

Kuharstvo

Marketing u turizmu

Vođenje i organizacija restorana

Turistička geografija

Enologija s gastronomijom

Poslovna psihologija i komunikacije

Kulturno-povijesna baština
Nastavak obrazovanja Nakon završene škole polazniku se pruža mogućnost daljnjeg usavršavanja u struci, doškolovanje za hotelijersko-turističkog tehničara, prekvalifikacija u druga ugostiteljska zanimanja, te upis na više i visoke stručne škole (ukoliko učenik položi razredbeni ispit).
Literatura Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
Sprema Završavanjem programa polaznici stječu srednju stručnu spremu – zanimanje: KONOBAR/ICA