Frizer

Vrsta programa Stjecanje srednje stručne spreme
(trogodišnji program)
Prekvalifikacija
Prijave i upisi U tijeku
Potrebni dokumenti Svjedodžba VIII. razreda osmogodišnje škole,
odnosno svjedodžba završnog ispita srednje škole ili posljednjeg razreda nepotpunog srednjeg obrazovanja
Domovnica
Rodni list (Izvod iz matice rođenih)
Liječničko uvjerenje o nepostojanju kontraindikacija za zanimanje frizer
Opis zanimanja Obrazovanjem u ovom zanimanju polaznici se osposobljavaju za samostalno obavljanje poslova i zadataka u sklopu frizerske struke.

Zadaće obrazovanja:
- poznavati sigurnu i pravilnu uporabu sredstava za rad te ovladati pravilima zaštite na radu, poštovati sigurnosne propise i razvijati ekološku svijest

- naučiti obavljati poslove uređenja i oblikovanja kose, lica i ruku u žena i muškaraca

- naučiti uspješno komunicirati s korisnicima usluga, osobljem i poslovnim partnerima

- poznavati sastav preparata zbog razlikovanja njihove kvalitete i primjene

- steći primjereno znanje nabave kvalitetnih frizerskih preparata i opreme za obavljanje poslova

- osposobiti se za matematičko i tehničko rješavanje problema iz strukovnog područja

- svladavati osnove računalstva za osposobljavanje i samostalno korištenje stručnih programa

- razvijati estetske kriterije i profesionalnu etiku

- naučiti upotrebljavati raznu stručnu literaturu

-razvijati samostalnost, ustrajnost, korektnost, inovativnost i odgovornost u radu.
Stručni predmeti Tehnologija frizerstva
Poznavanje materijala
Dermatologija
Psihologija komunikacije
Estetika i umjetnost
Manikiranje (izborni predmet – IP)
Vlasuljarstvo (IP)
Dekorativna kozmetika (IP)
Tradicijske frizure (IP)
Nastavak obrazovanja Nakon završenog školovanja i tri godine radnog iskustva u zanimanju može se polagati majstorski ispit i stječe se zvanje MAJSTOR-FRIZER
Literatura Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
Sprema Završavanjem programa polaznici stječu srednju stručnu spremu – zanimanje: FRIZER/KA