Mesar

Vrsta programa Stjecanje srednje stručne spreme
(trogodišnji program)
Prekvalifikacija
Prijave i upisi

U tijeku

Potrebni dokumenti

Svjedodžba VIII. razreda osmogodišnje škole,
odnosno svjedodžba završnog ispita srednje škole ili posljednjeg razreda nepotpunog srednjeg obrazovanja
Domovnica
Rodni list (Izvod iz matice rođenih)
Liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mesara

Opis zanimanja Obrazovanjem u ovom zanimanju polaznici se osposobljavaju za zanatsku i industrijsku obradu mesa, proizvodnju mesa i proizvoda od mesa.

Zadaća obrazovanja je osposobiti polaznike za samostalno obavljanje radnih zadataka u mesnoj industriji:
1. Omamljivanje, iskrvarenje, šurenje, egzenteracija i rasijecanje trupala svinja.
2. Procesi rada u goveđoj klaonici: omamljivanje, iskrvarenje, skidanje kože s goveda, egzenteracija, rasijecanje trupova i dobivanje klaoničke težine.
3. Razvrstavanje i upotreba sporednih proizvoda klanja.
4. Prepoznati i sanirati nepoželjne promjene na mesu.
5. Konzerviranje mesa i proizvoda od mesa; hlađenjem, smrzavanjem, sušenjem, soljenjem i salamurenjem, primjenom topline i dimljenjem.
6. Rasijecanje, kategorizacija i obrada mesa.
7. Proizvodnja kobasica, suhomesnatih proizvoda, konzervi i masti.
8. Analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji.
9. Upoznati rad računala i mogućnost primjene u mesnoj industriji
10. Naučiti, izračunati randman, utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda.
11. Upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite na radu te zaštite okoliša.
Stručni predmeti Primarna obrada stoke za klanje i tehnologija obrade mesa
Prerada mesa i mesne prerađevine
Poznavanje sirovina
Higijena i sanitacija
Kultura komunikacije i usluživanja
Marketing
Nastavak obrazovanja Nakon završenog školovanja i tri godine radnog iskustva u zanimanju može se polagati majstorski ispit i stječe se zvanje MAJSTOR-MESAR
Literatura Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
Sprema Završavanjem programa polaznici stječu srednju stručnu spremu – zanimanje: MESAR/ICA