Pekar

Vrsta programa Stjecanje srednje stručne spreme
(trogodišnji program)
Prekvalifikacija
Prijave i upisi U tijeku
Potrebni dokumenti Svjedodžba VIII. razreda osmogodišnje škole,
odnosno svjedodžba završnog ispita srednje škole ili posljednjeg razreda nepotpunog srednjeg obrazovanja
Domovnica
Rodni list (Izvod iz matice rođenih)
Liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pekara
Opis zanimanja Cilj
Odgoj i obrazovanje polaznika za zanatsku i industrijsku pekarsku proizvodnju. Većim brojem sati praktičnog rada polaznici će razvijati komunikacijske sposobnosti, odnos prema vlastitim rezultatima rada, razvijati radne navike te usvojiti navike za čuvanje sredstava rada i radne okoline.

Zadaci
Polaznika osposobiti za samostalno obavljanje radnih postupaka u pekarstvu:
1. Izrada tijesta za kruh i peciva: prijem i skladištenje svih tvoriva, pripremu tvoriva, doziranje, sve vrste zamjesa tijesta, zrenje tijesta u masi, premjes tijesta.
2. Obrada tijesta i tjestenih komada: dijeljenje tijesta ručno i strojno, vaganje, okrugljenje, međuzrenje i završno oblikovanje tjestenih komada za kruh i peciva.
3. Zrenje tjestenih komada: obično i kontinuirano.
4. Pečenje tjestenih komada: pripremu tjestenih komada za pečenje, ubacivanje u peć, pečenje i vađenje gotovih proizvoda.
5. Hlađenje i skladištenje proizvoda: prirodno i umjetno hlađenje proizvoda, čuvanje brašna u skladištima.
6. Najčešće bolesti i kvarenje proizvoda.
7. Analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji.
8. Upoznati rad računala i mogućnost primjene u pekarstvu.
9. Naučiti izračunati utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda
10. Upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite na radu te zaštite okoliša
Stručni predmeti Proizvodni procesi u pekarstvu
Čuvanje i transport pekarskih proizvoda
Poznavanje sirovina
Higijena i sanitacija
Marketing
Kultura komunikacije i usluživanja
Nastavak obrazovanja Nakon završenog školovanja i tri godine radnog iskustva u zanimanju može se polagati majstorski ispit i stječe se zvanje MAJSTOR-PEKAR
Literatura Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
Sprema Završavanjem programa polaznici stječu srednju stručnu spremu – zanimanje: PEKAR/ICA