Slastičar

Vrsta programa Stjecanje srednje stručne spreme
(trogodišnji program)
Prekvalifikacija
 
Prijave i upisi U tijeku
Potrebni dokumenti Svjedodžba VIII. razreda osmogodišnje škole,
odnosno svjedodžba završnog ispita srednje škole ili posljednjeg razreda nepotpunog srednjeg obrazovanja
Domovnica
Rodni list (Izvod iz matice rođenih)
Liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova slastičara
Sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu
Opis zanimanja Osnovni poslovi slastičara su pripremanje svih vrsta hladnih i toplih jela i slastica. U okviru prigotavljanja jela i slastica slastičari naručuju sirovine, namirnice i poluproizvode, preuzimaju naručenu robu, skladište je i čuvaju od kvarenja, sudjeluju u svim dijelovima tehnološkog postupka prigotavljanja jela, odnosno slastica.
Uz slastičarske vještine, potrebna je spretnost u primjeni standarda u obrocima, primjeni zdrave, dijetalne i makrobiotičke prehrane, te razvoj prije svega nacionalne hrvatske kuhinje kao i kuhinje drugih zemalja.
Slastičari rukuju mnogobrojnim kuhinjskim strojevima, alatima i posuđem koje ima vrlo različite namjene.
Slastičarsko zanimanje zahtijeva dobro fizičko zdravlje, što se osobito odnosi na zdrava pluća, srce, noge, kralježnicu, kožu, dobar vid, okus i miris.
Uz opću fizičku spretnost traži se snalažljivost, čistoća, urednost i odgovornost.
Djelatnici tih zanimanja mogu se zaposliti u ugostiteljstvu svih vrsta i kategorija, prehrambenoj industriji, a mogu voditi i obiteljski posao.
Stručni predmeti Vođenje i organizacija slastičarnice
Enologija s gastronomijom
Tehnologija zanimanja
Marketing u turizmu
Kulturno-povijesna baština
Strani jezik II
Nastavak obrazovanja Nakon završene škole polazniku se pruža mogućnost daljnjeg usavršavanja u struci (MAJSTOR-SLASTIČAR), doškolovanje za zanimanje hotelijersko-turistički tehničar ili prekvalifikacija u druga ugostiteljska zanimanja.
Literatura Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
Sprema Završavanjem programa polaznici stječu srednju stručnu spremu – zanimanje: SLASTIČAR/KA