Limar

Vrsta programa

Stjecanje srednje stručne spreme

(trogodišnji program)

 

Prekvalifikacija

Prijave i upisi U tijeku
Potrebni dokumenti Svjedodžba VIII. razreda osmogodišnje škole,
odnosno svjedodžba završnog ispita srednje škole ili posljednjeg razreda nepotpunog srednjeg obrazovanja
Domovnica
Rodni list (Izvod iz matice rođenih)
Opis zanimanja Limarski poslovi uključuju rezanje i krojenje lima, njegovu obradbu svijanjem te montažu limenih konstrukcija. Limari to rade na temelju tehničke i tehnološke dokumentacije: skica, nacrta, normativa i opisa. Pošto prouče dokumentaciju, odabiru alate, naprave i strojeve za obradbu lima, koji su zbog raznolikosti limarskih poslova mnogobrojni. Najčešće to su šablone za zacrtavanje, škare za lim – ručne i strojne, brusilice, bušilice, čekići te razni valjci za ravnanje i svijanje lima. Osim toga, prilikom montaže limenih dijelova limari rabe aparate za varenje i lemljenje.
    Limari najčešće izrađuju i montiraju metalne konstrukcije i oplate automobila, vlakova, zrakoplova, zatim krovne konstrukcije, metalne okove za prozore i vrata, oluke za vodu, metalno pokućstvo i drugo. Osim što dijelovi konstrukcija moraju biti spojeni kvalitetno, spojevi treba da budu glatki i pripremljeni za daljnju obradbu. Da bi dobili fine i glatke površine, limari često moraju rabiti brusilice, a pri montaži razne bušilice. Ovisno o objektima i konstrukcijama na kojima limari rade, razlikujemo tzv. autolimare i građevne limare.
    Potrebno je istaknuti da neki limari izrađuju i razne sitne predmete, kao što su posude za živežne namirnice, kantice, ukrasni predmeti i dijelovi različitih predmeta. Ti predmeti nazivaju se limarska galanterija, a limari koji ih izrađuju nazivaju se limarima galanteristima.
    Osim što izrađuju nove konstrukcije, limari često rade i na popravku oštećenih i istrošenih konstrukcija. Za takve poslove od limara se traži ista ili čak veća stručnost nego za izradbu novih konstrukcija. Uglavnom zacrtavaju i izrezuju otećene i nefunkcionalne dijelove i zamjenjuju ih novima. Pri tome valja osobito precizno mjeriti, zacrtavati i izrezivati nefunkcionalni dio i dio koji se ugrađuje. Novi dio mora se dobro pripasati i odgovarajuće pričvrstiti (spojiti).
Stručni predmeti

Tehničko crtanje

Osnove tehničkih materijala 

Osnove tehničke mehanike

Elementi strojeva i konstruiranje

Osnove automatizacije                                                                                                                                                Nove tehnologije

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija  limarije

Nastavak obrazovanja Nakon završene škole polazniku se pruža mogućnost daljnjeg usavršavanja u struci, doškolovanje ili prekvalifikacija u druga zanimanja.
Literatura Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
Sprema Završavanjem programa polaznici stječu srednju stručnu spremu – zanimanje: LIMAR/ICA