Poslovna tajnica

Trajanje programa

503 sata –
oko 6 mjeseci 

Potrebna predznanja

Završena srednja škola

Prijave i upisi U tijeku
Potrebni dokumenti

Završna svjedodžba srednje škole

Domovnica

Rodni list (Izvod iz matice rođenih)

Liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova poslovne tajnice
Sadržaj programa

Cilj ovog programa je da usavrši polaznike na obavljanju složenijih zadataka u tajničkim i uredskim poslovima.

Zadaće programa su da polaznici:

 

razviju sposobnosti za organizaciju i tehniku rada u području komunikacija,

steknu znanja i vještine da samostalno koriste sve uređaje uredske tehnike (računalo, pisaći stroj, telefon, telefaks, kopirni uređaj, …),

steknu samostalnost u služenju različitim izvorima informacija u poduzeću i izvan njega uporabom računala,

usavrše sposobnosti za služenje jezikom (hrvatskim i barem jednim stranim jezikom) u svim komunikacijskim situacijama,

usvoje kulturu pisanog i telefonskog komuniciranja,

usvoje znanja iz zaštite na radu i pravilno ih primjenjuju,

razviju odgovornost i steknu navike točnosti, urednosti i sistematičnosti u radu,

putem praktičnih vježbi usavrše se u samostalnom obavljanju tajničkih poslova.
Broj polaznika U skupinama do 15 polaznika
Literatura Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
Potvrda Uvjerenje o usavršavanju - javna isprava koja se upisuje u radnu knjižicu