Građevinski poslovođa

Trajanje programa

569 sati – oko 6 mjeseci

Potrebna predznanja

Završena srednja škola

Prijave
U tijeku
Potrebni dokumenti

Završna svjedodžba srednje škole

Domovnica

Rodni list (Izvod iz matice rođenih)

Liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova građevinski poslovođa
Sadržaj programa

Stručna znanja i vještine građevinskog poslovođe:

*       raspolaže teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za obavljanje posla;

*       posjeduje odgovarajuća znanja o objektu kao građevinskoj cjelini  kao i sastavnicama objekta;

*       poznaje vrste i karakteristike materijala koji se koriste u izgradnji građevinskog objekta;

*       posjeduje vještine za održavanje strojeva, uređaja  i opreme koje upotrebljava;

*       poznaje rad na siguran način za sebe i okoliš;

*       poznaje organizaciju i obavljanje radnih procesa u građevinarstvu

*       raspolaže znanje o sistematskom izučavanju i praćenju građevinarstva

*       poznaje vođenje poslova korespondencije

*       poznaje aktivno i kreativno korištenje odgovarajuće građevinarske opreme

*       poznaje analiziranje i pravovremeno poduzimanje mjera za povećanje produktivnosti i ekonomičnosti poduzetničku inicijativu

*       uspješno komunicira s poslovnim partnerima i radnicima

poznaje koordinaciju i sinkronizaciju  poslovanja unutar građevinskog sustava
Broj polaznika U skupinama do 15 polaznika
Literatura Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
Potvrda Uvjerenje o usavršavanju - javna isprava koja se upisuje u  e-radnu knjižicu