Skladištar

Trajanje programa

503 sata –
oko 6  mjeseci 

Potrebna predznanja

Završena srednja škola

Prijave i upisi U tijeku
Potrebni dokumenti

Završna svjedodžba srednje škole

Domovnica

Rodni list (Izvod iz matice rođenih)

Liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova skladištara
Sadržaj programa

Cilj ovog programa je usavršiti polaznike za samostalan rad u skladištu.

Kad polaznici usvoje program, kroz samostalan rad će:

kvalitativno i kvantitativno preuzimati robu

klasirati, sortirati, kompletirati i skladištiti robu

provoditi zaštitne mjere za očuvanje robe

pripremati robu za izdavanje i otpremu iz skladišta

izdavati i predavati robu za transport

voditi dokumentaciju o prijemu i izdavanju robe sa skladišta

organizirati slaganje, korištenje i održavanje ambalaže,

pripremati robu za inventuru

sudjelovati u poslovima inventure.
Broj polaznika U skupinama do 15 polaznika
Literatura Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
Potvrda Uvjerenje o usavršavanju - javna isprava koja se upisuje u radnu knjižicu