Voditelj u malom poduzeću

Trajanje programa

503 sata –
oko 6 mjeseci 

Potrebna predznanja

Završena srednja škola

Prijave i upisi U tijeku
Potrebni dokumenti

Završna svjedodžba srednje škole

Domovnica

Rodni list (Izvod iz matice rođenih)

Liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova voditelja u malom poduzeću
Sadržaj programa

Cilj programa usavršavanja Voditelj u malom poduzeću je polaznike usavršiti za samostalno vođenje i upravljanje malim poduzećem.

Kad polaznici usvoje program, kroz samostalan rad će:

razumjeti osnove menadžmenta

upoznati se sa radom, poslovanjem i ustrojstvom malih poduzeća

koristiti se temeljnim znanjima iz poslovne statistike

upoznati se s temeljnim mikroekonomskim poslovnim pojmovima

uspješno koristiti računalo u poslovanju poduzeća

ovladati vještinama poslovnog stranog jezika

koristiti se osnovama iz trgovačkog prava

pravilno primjenjivati vještine i znanja iz kulture komuniciranja i poslovne etike

samostalno izraditi poslovni plan.   
Broj polaznika U skupinama do 15 polaznika
Literatura Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
Potvrda Uvjerenje o usavršavanju - javna isprava koja se upisuje u radnu knjižicu