Daktilograf

Trajanje programa 150 sati – oko 3 mjeseca 
Potrebna predznanja Najmanje završena osnovna škola
Prijave i upisi Rujan, siječanj ili kada se okupi obrazovna skupina
Potrebni dokumenti Svjedodžba VIII. razreda ili završna svjedodžba srednje škole 
Domovnica
Rodni list (Izvod iz matice rođenih)
 
Sadržaj programa

Cilj ovog programa je da osposobi polaznike na obavljanju osnovnih zadataka u birotehničkim i administrativnim poslovima.

Zadaće programa su da polaznici:

upoznaju organizaciju i tehniku rada u području birotehnike, upoznaju osnovne pojmove i terminologiju uredske tehnike,svladaju desetoprstni sustav slijepog pisanja, usvoje pravilnu tehniku pisanja, nauče pravilno upravljati svim dijelovima pisaćih strojeva, razviju odgovornost i steknu navike točnosti, urednosti i sistematičnosti u radu, usvoje znanja iz zaštite na radu i pravilno ih primjenjuju, putem praktičnih vježbi osposobe se za samostalno obavljanje daktilografskih poslova.
Broj polaznika U skupinama do 15 polaznika 
Literatura Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
Potvrda Uvjerenje o osposobljavanju - javna isprava koja se upisuje u radnu knjižicu