Tesar

Trajanje programa

180 sati

(oko 3 mjeseca) 
Potrebna predznanja Najmanje završena osnovna škola
Prijave i upisi Rujan, siječanj ili kada se okupi obrazovna skupina
Potrebni dokumenti

Svjedodžba VIII. razreda ili završna svjedodžba srednje škole 
Domovnica
Rodni list (Izvod iz matice rođenih)

 Liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova tesara

Sadržaj programa

Cilj ovog programa je osposobiti polaznike za osnovne tesarske poslove.
Zadaće programa su da polaznici:

*       upoznavanje polaznika sa tesarskim poslovima,

*       stjecanje osnovnih znanja na temelju kojih će se polaznik moći dalje usavršavati,

*       upoznavanje polaznika sa organizacijom i tehnikom rada u području graditeljstva,

*       stjecanje vještina i navika koje će omogućiti polazniku samostalni rad nakon osposobljavanja,

*       osposobljavanje polaznika mora osigurati sva potrebna znanja pomoću  kojih će se moći izbjeći nesreća budući da se tesarski poslovi obavljaju u različitim uvjetima rada pri  čemu nije uvijek jednostavno osigurati mjere zaštite na radu,

*       osposobljavanje polaznika za neposredno izvršavanje osnovnih tesarskih radova putem praktičnih vježbi.

Broj polaznika U skupinama do 18 polaznika 
Literatura Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
Potvrda Uvjerenje o osposobljavanju - javna isprava koja se upisuje u radnu knjižicu