Armirač

Trajanje programa

150 sati

(oko 3 mjeseca) 
Potrebna predznanja Najmanje završena osnovna škola
Prijave i upisi Rujan, siječanj ili kada se okupi obrazovna skupina
Potrebni dokumenti

Svjedodžba VIII. razreda ili završna svjedodžba srednje škole 
Domovnica
Rodni list (Izvod iz matice rođenih)                                           Liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova armirača

Sadržaj programa

Cilj ovog programa je osposobiti polaznike za osnovne armiračke poslove.

Zadaće programa su da polaznici: 

upoznaju organizaciju i tehniku rada u području graditeljstva, svladaju način upotrebe alata, strojeva i uređaja u području graditeljstva, stječu navike i odgovornosti za održavanje higijene, samozaštite i zaštite radne i životne sredine, usvoje tehnološke postupke u armiračkim  poslovima, putem praktičnih vježbi osposobe se za neposredno izvršavanje svih armiračkih radova.
Broj polaznika U skupinama do 18 polaznika 
Literatura Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
Potvrda Uvjerenje o osposobljavanju - javna isprava koja se upisuje u radnu knjižicu