Skelar u graditeljstvu

 

Trajanje programa

150 sati

(oko 3 mjeseca) 
Potrebna predznanja Najmanje završena osnovna škola
Prijave i upisi Rujan, siječanj ili kada se okupi obrazovna skupina
Potrebni dokumenti

Svjedodžba VIII. razreda ili završna svjedodžba srednje škole 
Domovnica
Rodni list (Izvod iz matice rođenih)
 

Liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova skelara u graditeljstvu

Sadržaj programa

Cilj programa stručnog osposobljavanja je da polaznike osposobi za pripremu i postavljanje skela na građevinskim objektima.

Polaznici trebaju usvojiti znanja i steći vještine rada za:

         poznavanje materijala za postavljanje skela

         poznavanje alata i sredstava koji se koriste u postavljanju skela

         poznavanje propisa iz zaštite na radu

         pripremanje okruženja za rad

         pripremanje materijala za postavljanje skela

postavljanje raznih vrsta skela.
Broj polaznika U skupinama do 18 polaznika 
Literatura Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
Potvrda Uvjerenje o osposobljavanju - javna isprava koja se upisuje u radnu knjižicu