Radnik na postavljanju i rukovanju pokretnom visećom skelom

Trajanje programa

153 sata

(oko 3 mjeseca)  
Potrebna predznanja Najmanje završena osnovna škola
Prijave i upisi Rujan, siječanj ili kada se okupi obrazovna skupina
Potrebni dokumenti

Svjedodžba VIII. razreda ili završna svjedodžba srednje škole 
Domovnica
Rodni list (Izvod iz matice rođenih)
 

Liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova radnika na postavljanju i rukovanju pokretnom visećom skelom

Sadržaj programa

Osnovni cilj programa je osposobiti kandidata za kvalitetan, stručan i siguran rad radnika na postavljanju i rukovanju pokretnom visećom skelom.

Polaznici trebaju usvojiti znanja i steći vještine rada za:

-          upoznavanje s konstrukcijom same pokretne viseće skele, pripadajućim sklopovima i dijelovima, te njihovim funkcijama

-          osposobljavanje za optimalnu uporabu stroja sa racionalnim trošenjem energije i neugrožavanjem okoline;

-          osposobljavanje polaznika za mogućnost sitnih popravaka za normalno funkcioniranje stroja;

-          osposobljavanje za pravilno rukovanje strojem;

-          vođenje brige o raspoloživosti stroja za potrebe radnog procesa.

Broj polaznika U skupinama do 18 polaznika 
Literatura Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
Potvrda Uvjerenje o osposobljavanju - javna isprava koja se upisuje u radnu knjižicu