Fasader

Trajanje programa

150 sati

(oko 3 mjeseca) 
Potrebna predznanja Najmanje završena osnovna škola
Prijave i upisi Rujan, siječanj ili kada se okupi obrazovna skupina
Potrebni dokumenti

Svjedodžba VIII. razreda ili završna svjedodžba srednje škole 
Domovnica
Rodni list (Izvod iz matice rođenih)

Liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova za rad na visini

Sadržaj programa

- upoznavanje polaznika sa fasaderskim poslovima

- stjecanje osnovnih znanja na temelju kojih će se polaznik moći dalje usavršavati

- stjecanje vještina i navika koje će omogućiti polazniku samostalni rad nakon osposobljavanja

- fasaderski poslovi obavljaju se radom na visini te zbog toga osposobljavanje polaznika mora osigurati sva potrebna znanja pomoću kojih će se moći izbjeći nesreća.

Broj polaznika U skupinama do 18 polaznika 
Literatura Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
Potvrda Uvjerenje o osposobljavanju - javna isprava koja se upisuje u radnu knjižicu