Betonirac

Trajanje programa

150 sati

(oko 3 mjeseca) 
Potrebna predznanja Najmanje završena osnovna škola
Prijave i upisi Rujan, siječanj ili kada se okupi obrazovna skupina
Potrebni dokumenti

Svjedodžba VIII. razreda ili završna svjedodžba srednje škole 
Domovnica
Rodni list (Izvod iz matice rođenih)

Liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova betonirca

Sadržaj programa

Stručna znanja i vještine betonirca:

*       raspolaže teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za obavljanje posla;

*       posjeduje odgovarajuća znanja o objektu kao građevinskoj cjelini  kao i sastavnicama objekta;

*       poznaje vrste i karakteristike materijala koji se koriste u izgradnji građevinskog objekta;

*       posjeduje vještine za održavanje strojeva, uređaja  i opreme koje upotrebljava;

*       poznaje rad na siguran način za sebe i okoliš;

*       rukuje strojevima  za izradu, oblikovanje,

*       rukuje strojevima za zamješavanje smjese za beton

*       rukuje strojevima za izradu i doradu proizvoda od polimernog betona

*       radi na zatezanju, pričvršćivanju i sidrenju užadi i žica za prednaprezanje konstrukcija i elemenata

*       poznaje gradnju betona u oplate, kalupe ili temeljne jame te ručno i strojno nabijanje

*       poznaje obradu betonskih površina (zaglađivanje, teraco, kulir i slično) te popravak oštećenja

Broj polaznika U skupinama do 18 polaznika 
Literatura Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
Potvrda Uvjerenje o osposobljavanju - javna isprava koja se upisuje u radnu knjižicu