Barmen

Trajanje programa

150 sati

(oko 3 mjeseca) 
Potrebna predznanja Najmanje završena osnovna škola
Prijave
U tijeku
Potrebni dokumenti

Svjedodžba VIII. razreda ili završna svjedodžba srednje škole 
Domovnica
Rodni list (Izvod iz matice rođenih)

Liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova barmena

Sadržaj programa

Stručna znanja i vještine barmena:

*       raspolaže teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za obavljanje posla;

*       poznaje vrste i karakteristike namirnica koje se koriste u pripremi barskih mješavina

*       poznaje temeljne skupine i tipove barova te opremu bara

*       posjeduje vještine za održavanje uređaja  i opreme koje upotrebljava;

*       poznaje rad na siguran način za sebe i okoliš;

*       rukuje strojevima  za izradu i pripremu barskih mješavina

Literatura Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
Potvrda Uvjerenje o osposobljavanju - javna isprava koja se upisuje u radnu knjižicu