Cestar

Trajanje programa

150 sati

(oko 3 mjeseca) 
Potrebna predznanja Najmanje završena osnovna škola
Prijave i upisi Rujan, siječanj ili kada se okupi obrazovna skupina
Potrebni dokumenti

Svjedodžba VIII. razreda ili završna svjedodžba srednje škole 
Domovnica
Rodni list (Izvod iz matice rođenih)
 

Liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova cestara

Sadržaj programa

Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stavova za osobni razvoj i daljnje učenje, obrazovni program polaznicima omogućuje stjecanje praktičnih i teoretskih znanja i vještina za obavljanje poslova cestara:

*       stjecanje sposobnosti za pravilno održavanje cesta i opreme na cesti;

*       stjecanje znanja i vještina za pravilno rukovanje strojevima, uređajima i alatima tijekom rada te njihovo pravilno održavanje;

*       stjecanje znanja o sigurnosti pri radu;

*       razvijanje ekološke svijesti i osobne odgovornosti;

*       također tijekom obrazovanja treba jačati odgojnu komponentu, naučiti raditi na siguran način, stjecati radne navike, razvijati socijalizaciju u radnoj sredini.

Broj polaznika U skupinama do 18 polaznika 
Literatura Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
Potvrda Uvjerenje o osposobljavanju - javna isprava koja se upisuje u radnu knjižicu