Zavarivač TIG i REL postupkom

Trajanje programa

543 sata

(oko 6 mjeseci) 
Potrebna predznanja Najmanje završena osnovna škola
Prijave i upisi Rujan, siječanj ili kada se okupi obrazovna skupina
Potrebni dokumenti

Svjedodžba VIII. razreda ili završna svjedodžba srednje škole 
Domovnica
Rodni list (Izvod iz matice rođenih)
 

Liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova zavarivača

Sadržaj programa

Program je namijenjen za stručno osposobljavanje polaznika za poslove i radne zadatke vezane uz tehniku elektrolučnog zavarivanja u zaštiti inertnih plinova TIG i REL postupkom - za rad na ugljičnim i nehrđajućim čelicima, te obojenim metalima.

Svrha osposobljavanja je:

a)    omogućiti polaznicima brzo i efikasno savladavanje tehnike TIG i REL zavarivanja

b)   poboljšati kvalitetu rada kod nedovoljno obučenih radnika koji već rade na poslovima TIG zavarivanja

c)         omogućiti prekvalifikaciju nezaposlenim radnicima

Cilj osposobljavanja je omogućiti polaznicima savladavanje vještina potrebnih za TIG i REL zavarivanje.
Broj polaznika U skupinama do 18 polaznika 
Literatura Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
Potvrda Uvjerenje o osposobljavanju - javna isprava koja se upisuje u radnu knjižicu