Ložač centralnog grijanja

Trajanje programa

150 sati

(oko 3 mjeseca) 
Potrebna predznanja Najmanje završena niža stručna sprema
Prijave i upisi Rujan, siječanj ili kada se okupi obrazovna skupina
Potrebni dokumenti

Završna svjedodžba niže stručne spreme ili srednje škole 
Domovnica
Rodni list (Izvod iz matice rođenih)

Liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova ložača centralnog grijanja

Sadržaj programa

Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stavova za osobni razvoj i daljnje učenje, obrazovni program polaznicima omogućuje stjecanje praktičnih i teoretskih znanja i vještina za obavljanje poslova ložač centralnog grijanja:

*       rukovanje instalacijama centralnog toplovodnog grijanja, toplovodnim kotlovima na kruto gorivo i ručno loženje, čiji toplinski učin ne prelazi 300 kW ili toplovodnih i termouljnih kotlova za centralno grijanje na tekuće i/ili plinovito gorivo, čiji zajednički toplinski učin ne prelazi 500 kW

*       stjecanje znanja i vještina za pravilno rukovanje strojevima, uređajima i alatima tijekom rada te njihovo pravilno održavanje;

*       stjecanje znanja o sigurnosti pri radu;

također tijekom obrazovanja treba naučiti raditi na siguran način, stjecati radne navike, razvijati socijalizaciju u radnoj sredini.
Broj polaznika U skupinama do 18 polaznika 
Literatura Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
Potvrda Uvjerenje o osposobljavanju - javna isprava koja se upisuje u e-radnu knjižicu

NAPOMENA: Prema Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (N.N. 84/14, 20/15) za ovo zanimanje potrebno je položiti i DRŽAVNI STRUČNI ISPIT (više na http://www.energeticar.hr)