Rukovatelj centralnim grijanjem

Trajanje programa

170 sati

(oko 3 mjeseca) 
Potrebna predznanja završena najmanje trogodišnja srednja škola
Prijave i upisi Rujan, siječanj ili kada se okupi obrazovna skupina
Potrebni dokumenti

Završna svjedodžba srednje škole 
Domovnica
Rodni list (Izvod iz matice rođenih)
 

Liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova rukovatelja centralnim grijanjem

Sadržaj programa

Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stavova za osobni razvoj i daljnje učenje, obrazovni program polaznicima omogućuje stjecanje praktičnih i teoretskih znanja i vještina za obavljanje poslova rukovatelj centralnim grijanjem:

*       samostalno rukovanje uređajima za centralno toplovodno grijanje, toplovodnim kotlovima na kruto gorivo i ručno loženje, čiji toplinski učin  prelazi 300 kW ili toplovodnih i termouljnih kotlova za centralno grijanje na tekuće i/ili plinovito gorivo, čiji zajednički toplinski učin  prelazi 500 kW

*       stjecanje znanja i vještina za pravilno rukovanje strojevima, uređajima i alatima tijekom rada te njihovo pravilno održavanje;

*       stjecanje znanja o sigurnosti pri radu;

*       također tijekom obrazovanja treba naučiti raditi na siguran način, stjecati radne navike, razvijati socijalizaciju u radnoj sredini.

Broj polaznika U skupinama do 18 polaznika 
Literatura Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
Potvrda Uvjerenje o osposobljavanju - javna isprava koja se upisuje u radnu knjižicu


NAPOMENA: Prema Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (N.N. 84/14, 20/15) za ovo zanimanje potrebno je položiti i DRŽAVNI STRUČNI ISPIT (više na http://www.energeticar.hr)