Bravar-cjevar

Trajanje programa

150 sati

(oko 3 mjeseca) 
Potrebna predznanja Najmanje završena osnovna škola
Prijave i upisi Rujan, siječanj ili kada se okupi obrazovna skupina
Potrebni dokumenti

Svjedodžba VIII. razreda ili završna svjedodžba srednje škole 
Domovnica
Rodni list (Izvod iz matice rođenih)
 

Liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova bravara-cjevara

Sadržaj programa

Stručna znanja i vještine bravara-cjevara:

*       poznaje osnove organizacije rada, zaštite na radu i racionalnog korištenja energije

*       osposobljen da može izabrati materijal (cijevi) prema zahtjevu tehničkog crteža

*       poznaje glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada

*       poznaje najvažnije postupke ručne i strojne obrade cijevi

*       poznaje grafičke simbole cijevnih elemenata

*       poznaje pojmove o kotiranju, trokutu i kružnici, zavješenju i osloncima

zna i može koristiti jednostavnu stručnu literaturu
Broj polaznika U skupinama do 18 polaznika 
Literatura Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
Potvrda Uvjerenje o osposobljavanju - javna isprava koja se upisuje u radnu knjižicu