Turističko-hotelijerski komercijalist

Obrazovni sektor
Turizam i ugostiteljstvo

Vrsta programa

Stjecanje srednje stručne spreme     
(četverogodišnji program)
Prekvalifikacija
Doškolovanje

Prijave
U tijeku
Potrebni dokumentiSvjedodžba VIII. razreda osmogodišnje škole,
odnosno svjedodžba završnog ispita srednje škole ili posljednjeg razreda nepotpunog srednjeg obrazovanja
Domovnica
Rodni list (Izvod iz matice rođenih)
Opis zanimanja

Turističko-hotelijerski komercijalist organizira rad u kuhinji i restoranu, planira zalihe, nabavu i preuzimanje reprodukcijskog materijala, kontrolira skladištenje i konzerviranje živežnih namirnica te sastavlja dnevni jelovnik.

Bavi se dogovaranjem i organiziranjem domjenaka, banketa, svečanih ručkova i večera.Brine o prezentaciji i propagandi restorana putem brošura, plakata, letaka, reklama i drugih oblika promidžbe, brine o estetskom izgledu jela i uređenju prostora.

Kontrolira rad i financijsko poslovanje kuhinje i restorana, obrtničke radnje i drugih ugostiteljskih objekata, pronalazi rješenja u specifičnim zahtjevima gosta.


Može obavljati visoke organizacijske i tehnološki zahtjevne poslove u hotelu, odjelu hrane i pića, odnosno cjelokupnom hotelu, visokokategoriziranim restoranima, privatnim pansionima i slično.

Turističko-hotelijerski komercijalisti imaju raznovrsne mogućnosti zapošljavanja uz jadransku obalu, ali sve više i u kontinentalnom i seoskom turizmu. Zapošljavaju se u hotelima, pansionima i restoranima.
Stručni predmetiOrganizacija poslovanja poduzeća u ugostiteljstvu
Osnove turizma
Promet i putničke agencije
Marketing u turizmu
Recepcijsko poslovanje
Poznavanje robe i prehrana
Ugostiteljsko posluživanje
Kuharstvo (sa slastičarstvom)
Nastavak obrazovanjaMoguć je nastavak obrazovanja najčešće na studiju turizma i ugostiteljstva, ekonomije i ostalim srodnim višim i visokim školama
LiteraturaKnjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
SpremaZavršavanjem programa polaznici stječu srednju stručnu spremu – zanimanje: TURISTIČKO-HOTELIJERSKI/A KOMERCIJALIST/ICA.