Agroturistički tehničar

Obrazovni sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina

Vrsta programa

Stjecanje srednje stručne spreme     
(četverogodišnji program)
Prekvalifikacija
Doškolovanje

Prijave
U tijeku
Potrebni dokumentiSvjedodžba VIII. razreda osmogodišnje škole,
odnosno svjedodžba završnog ispita srednje škole ili posljednjeg razreda nepotpunog srednjeg obrazovanja
Domovnica
Rodni list (Izvod iz matice rođenih)
Opis zanimanja

Agroturistički tehničar radi na poljoprivrednim, turističkim i ugostiteljskim poslovima vlastitog gospodarstva (bavi se seoskim turizmom). Brine o ekološkom pristupu u uzgoju povrća, voća i stoke. Organizira i vodi brigu o proizvodnji kvalitetne hrane (povrća, mesa, mlijeka ili ribe).


Agroturistički tehničar planira, procjenjuje i promovira usluge i sadržaje koje pruža korisnicima. Također, osmišljava prezentacije nacionalnih običaja, kulturne i povijesne baštine pojedinog dijela zemlje. Planira i vrši nabavu robe te je zadužen za čuvanje živežnih namirnica. Sastavlja jelovnike, organizira pripremu hrane, vodi brigu o ekonomičnosti rada i estetskom izgledu prostora. Rad uključuje povezivanje i dopunjavanje te suradnju sa sličnim gospodarstvima.

Agroturistički tehničar surađuje s turističkim zajednicama i ugostiteljskim radnicima te se kontinuirano stručno usavršava.
Stručni predmetiEkološka poljoprivreda
Hortikulturno uređenje gospodarstva
Turizam i marketing
Bilinogojstvo
Stočarstvo
Ugostiteljsko posluživanje
Kuharstvo
Poznavanje robe i prehrana

Nastavak obrazovanjaMoguć je nastavak obrazovanja najčešće na studiju poljoprivrede, turizma, ekonomije i ostalim srodnim višim i visokim školama
LiteraturaKnjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
SpremaZavršavanjem programa polaznici stječu srednju stručnu spremu – zanimanje: AGROTURISTIČKI/A TEHNIČAR/KA.