Hotelski/a sobar/ica

Trajanje programa

150 sati

(oko 3 mjeseca) 
Potrebna predznanjaNajmanje završena osnovna škola
Prijave
U tijeku
Potrebni dokumenti

Svjedodžba VIII. razreda ili završna svjedodžba srednje škole 
Domovnica
Rodni list (Izvod iz matice rođenih)

Liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova hotelske sobarice

Sadržaj programa

Stručna znanja i vještine hotelske sobarice:

     

  1. komunicirati na primjeren način s gostima i  osobljem hotela
  2. čistiti i održavati higijenu soba i hotelskih prostorija
  3. razlikovati, odabrati i koristiti higijenska sredstva za čišćenje
  4. rukovati strojevima i aparatima za čišćenje
  5. voditi potrebne evidencije iz djelokruga rada hotelske sobarice
  6. pravilno koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva
  7. primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći
LiteraturaKnjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
PotvrdaUvjerenje o osposobljavanju - javna isprava koja se upisuje u e-radnu knjižicu