Gerontodomaćin/ica

Trajanje programa

160 sati

(oko 3 mjeseca) 
Potrebna predznanjaNajmanje završena osnovna škola
Prijave
U tijeku
Potrebni dokumenti

Svjedodžba VIII. razreda ili završna svjedodžba srednje škole 
Domovnica
Rodni list (Izvod iz matice rođenih)

Liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova gerontodomaćina/ice

Sadržaj programa

Stručna znanja i vještine:

  

1.    Prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe.

2.     Prilagoditi načine pripreme obroka/pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku.

3. Koristiti odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta.

4.  Prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva.

5.  Komunicirati na primjeren način sa starijim osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama.

6.   Primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoći

 

LiteraturaKnjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
PotvrdaUvjerenje o osposobljavanju - javna isprava koja se upisuje u e-radnu knjižicu