Strojarski tehničar

Obrazovni sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Vrsta programa

Stjecanje srednje stručne spreme     
(četverogodišnji program)
Prekvalifikacija
Doškolovanje

Prijave
U tijeku
Potrebni dokumentiSvjedodžba VIII. razreda osmogodišnje škole,
odnosno svjedodžba završnog ispita srednje škole ili posljednjeg razreda nepotpunog srednjeg obrazovanja
Domovnica
Rodni list (Izvod iz matice rođenih)
Liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova strojarski/a tehničar/ka
Opis zanimanja

Strojarski tehničari bave se poslovima vezanim uz projektiranje, gradnju, upotrebu i održavanje alata i strojeva. Mogu raditi u odjelima konstrukcije strojeva i alata, na pripremi i vođenju proizvodnje strojnih dijelova i alata te u kontroli rukovanja i održavanja alatnih strojeva u proizvodnim pogonima.

Strojarski tehničari skiciraju i proračunavaju različite elemente strojeva (npr. elemente za spajanje i rastavljanje, osovine, ležajeve, opruge, zupčanike itd.). Uz navedeno, treba odabrati i materijal za izradbu elementa stroja (željezo, obojeni metali, legura i sl.), i to na temelju konstrukcijskih proračuna statičkih i dinamičkih opterećenja (na vlak, tlak, izvijanje, savijanje i sl.). Pri tomu se koriste priručnicima s podacima o tehničkim materijalima i njihovoj obradbi te o standardizaciji elemenata strojeva.

U pripremi proizvodnje alata i strojeva strojarski se tehničar služi konstrukcijskim uputama za planiranje proizvodnje i izradbu tehničko-tehnološke dokumentacije. Planira materijal, alate, kapacitet strojeva, utvrđuje način obradbe, redoslijed postupaka, normative materijala i vremena izradbe te određuje kvalitetu i preciznost koju treba postići obradbom.

Provjeru kvalitete i funkcije gotovog proizvoda, stroja ili elementa stroja strojarski tehničar temelji na raznovrsnim mjerenjima (površine, dužine, obujma, težine, sile, tlaka, brzine okretaja, snage, prenosnih odnosa i sl.) u odnosu na propisane standarde, uzimajući u obzir i dopuštena odstupanja (tolerancije). Dobiveni podaci služe za davanje atesta za stroj i za izradbu uputa za pravilno rukovanje.

Strojarski tehničar osposobljen je i za rad s numerički upravljanim alatnim strojevima, odnosno tokarilicama i glodalicama, kojima upravlja računalskim programom. Pri tomu se koristi gotovim programima ili program izrađuje sam prema postavljenom zadatku vrste izratka i preciznosti obradbe.

Stručni predmeti

Tehnička mehanika

Tehnički materijali

Elementi strojeva

Termodinamika

Hidraulika i pneumatika

Toplinski strojevi i uređaji

Hidraulični i pneumatski strojevi i uređaji

Elektrotehnika

Strojarska konstrukcija

Alatni strojevi

Mjerenje i kontrola

Alati i naprave

Tehnološki procesi

Regulacija i upravljanje

Obrada materijala

Nastavak obrazovanjaMoguć je nastavak obrazovanja najčešće na studiju strojarstva, brodogradnje i metalurgije te ostalim srodnim višim i visokim školama
LiteraturaKnjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
SpremaZavršavanjem programa polaznici stječu srednju stručnu spremu – zanimanje: STROJARSKI/A TEHNIČAR/KA.