Elektrotehničar

Obrazovni sektor
Elektrotehnika i računalstvo

Vrsta programa

Stjecanje srednje stručne spreme     
(četverogodišnji program)
Prekvalifikacija
Doškolovanje

Prijave
U tijeku
Potrebni dokumentiSvjedodžba VIII. razreda osmogodišnje škole,
odnosno svjedodžba završnog ispita srednje škole ili posljednjeg razreda nepotpunog srednjeg obrazovanja
Domovnica
Rodni list (Izvod iz matice rođenih)
Liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova elektrotehničar/ka
Opis zanimanja

Elektrotehničari sudjeluju u poslovima projektiranja, proizvodnje i kontrole različitih električnih proizvoda. Njihova je naobrazba šira nego u tehničara osposobljenih za poslove užih područja elektrotehnike (npr. tehničara za elektroenergetiku, tehničara za elektroniku, tehničara za telekomunikacije). Međutim, kada je potrebno, elektrotehničari se mogu prilagoditi i poslovima užih područja elektrotehnike prema mjestu rada (pogotovo onih za koje su stekli podlogu u izbornom i fakultativnom programu srednje škole).

Elektrotehničari mogu raditi u konstrukcijskom uredu, u pripremi i organizaciji proizvodnje te u kontroli proizvoda ili ispitnoj stanici elektroindustrije, elektroprivrede, tele-komunikacijskih poduzeća i sl. U konstrukcijskom uredu sudjeluju u konstruiranju električnog proizvoda određenog proizvodnog programa organizacije u kojoj radi. Uz inženjere rješavaju raznovrsne tehničke probleme električnih dijelova proizvoda, izrađujući sheme, tehničke crteže i raznovrsne tehničke proračune. Pri tomu se koriste računalima, elektrotehničkim priručnicima i drugim pomoćnim tehničkim priborom.

Elektrotehničari sudjeluju i u pokusnim izvedbama pojedinih konstrukcijskih rješenja električnih dijelova stroja, na temelju kojih usavršavaju proizvod. Konstrukcijski dorađena rješenja prosljeđuju u pripremu proizvodnje.

U organiziranju proizvodnje elektrotehničari sudjeluju u pripremi i kontroli rada. Izrađuju tehničku dokumentaciju kojom se određuje proizvodni proces, način rada, slijed postupaka, materijali, alati i strojevi te normativi i rokovi izradbe. Ovu dokumentaciju prosljeđuju neposrednim izvršiteljima te nadziru izvršenje, odnosno pridržavanje propisanog.

Nakon završenog procesa proizvodnje kontroliraju kvalitetu i ispravnost gotovog proizvoda. U ispitnoj stanici ispituju karakteristike električnih dijelova strojeva i uređaja raznovrsnim električnim mjerenjima (napona, jakosti, otpora, snage, kapaciteta i slično). U pripremi za mjerenje utvrđuju prikladne metode mjerenja, odabiru mjerne instrumente, osiguravaju priručni pribor (sklopke, otpornike, preklopnike) i provjeravaju potrebne priključke. Pri mjerenju pažljivo rukuju instrumentima, očitavaju podatke, a potom ih obrađuju. Rezultate mjerenja upotrebljavaju ili kao podatak za označavanje proizvoda ili kao podlogu za izradbu uputa za pravilno i sigurno rukovanje električnim strojem, aparatom ili uređajem.

Elektrotehničari mogu raditi i u komercijalnim poslovima obradbe tržišta i veleprodaji električnih proizvoda, elektroopreme i elektromaterijala.

Stručni predmetiOsnove elektrotehnike
Mjerenja u elektrotehnici
Elektrotehnički materijali i komponente
Automatsko vođenje procesa
Elektronički sklopovi
Strojarstvo
Električni strojevi
Sklopni aparati
Električne instalacije
Elektroenergetika
Energetska elektronika
Elektromotorni pogoni
Tehničko crtanje i dokumentiranje
Radioničke vježbe
Nastavak obrazovanjaMoguć je nastavak obrazovanja najčešće na studiju elektrotehnike i računalstva te ostalim srodnim višim i visokim školama
LiteraturaKnjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
SpremaZavršavanjem programa polaznici stječu srednju stručnu spremu – zanimanje: ELEKTROTEHNIČAR/KA.