Zavarivač MIG-MAG postupkom

Trajanje programa

300 sati


Potrebna predznanjaNajmanje završena osnovna škola
Starost 18 godina
Prijave
U tijeku
Potrebni dokumenti

Svjedodžba VIII. razreda ili završna svjedodžba srednje škole 
Domovnica
Rodni list (Izvod iz matice rođenih)

Liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova zavarivača MIG-MAG postupkom

Sadržaj programa

Stručna znanja i vještine:


1. Razlikovati i odabrati tehničke metalne materijale i plinove


2. Odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u zavarivanju

    MIG-MAG postupkom na stručan i siguran način


3. Izraditi žljebove na metalnim materijalima i postaviti

    ih (pozicionirati) u položaj za zavarivanje prema

    radioničkom crtežu


4. Provoditi preglede uređaja, opreme i alata; otkriti, prijaviti i servisirati manje kvarove;  zamjeniti oštećene i istrošene dijelove; voditi radnu i servisnu dokumentaciju


5. Razvrstati i odložiti zavarivački otpad u svrhu zaštite

    zdravlja i okoliša


6. Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

LiteraturaKnjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
PotvrdaUvjerenje o osposobljavanju - javna isprava koja se upisuje u e-radnu knjižicu