Obrana završnog rada u jesenskom roku 2017./2018. godine

31.7.2018. 11:43:35

Rokovi obrane završnog rada u jesenskom roku šk. 2017./2018. godine odvijat će se prema sljedećem rasporedu:


8. 08. 2018. od 9.00 sati - ekonomisti, komercijalisti, hotelijersko-turistički tehničari
9. 08. 2018. od 9.00 sati - ostala četverogodišnja zanimanja
10. 08. 2018. od 9.00 sati - trogodišnja zanimanja

Datum uručivanja svjedodžbi - 13. kolovoza 2018. g. u 9.00 sati