Obrana završnog rada u ljetnom roku 2018./2019. godine

9.5.2019. 11:48:48

Rokovi obrane završnog rada u ljetnom roku šk. 2018./2019. godine odvijat će se prema sljedećem rasporedu:

15. 05. 2019. od 9.00 sati - ekonomisti, komercijalisti, hotelijersko-turistički tehničari
16. 05. 2019. od 9.00 sati - ostala četverogodišnja zanimanja
17. 05. 2019. od 9.00 sati - trogodišnja zanimanja

Datum uručivanja svjedodžbi - 20. svibnja 2019. g. u 9.00 sati