Programi

Ekonomija i trgovina

Voditelj u malom poduzeću

Kroz program usavršavanja za voditelja u malom poduzeću, stječu se ključna znanja i vještine iz menadžmenta, mikroekonomije, poslovne statistike, pravnih aspekata poslovanja, računalne pismenosti te komunikacije i poslovne etike. Polaznici će naučiti samostalno voditi i upravljanti malim poduzećem.

O programu

Cilj ovog programa usavršavanja je polaznike usavršiti za samostalno vođenje i upravljanje malim poduzećem.

Cjelokupno trajanje programa: 503 sata.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program usavršavanja:

– završena srednja škola,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova voditelja u malom poduzeću.

Voditelj u malom poduzeću

Kroz program usavršavanja za voditelja u malom poduzeću, stječu se ključna znanja i vještine iz menadžmenta, mikroekonomije, poslovne statistike, pravnih aspekata poslovanja, računalne pismenosti te komunikacije i poslovne etike. Polaznici će naučiti samostalno voditi i upravljanti malim poduzećem.

O programu

Cilj ovog programa usavršavanja je polaznike usavršiti za samostalno vođenje i upravljanje malim poduzećem.

Cjelokupno trajanje programa: 503 sata.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program usavršavanja:

– završena srednja škola,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova voditelja u malom poduzeću.

Skladištar

Usavršavajući se za skladištara, polaznici će naučiti obavljati poslove preuzimanja robe u skladište, njezinog skladištenja i izdavanja iz skladišta te voditi evidenciju robe. Skladištar organizira i obavlja posao u skladištu, a posao obuhvaća preuzimanje, smještanje i čuvanje robe, pakiranje i pripremu robe za prodaju te komisioniranje i otpremu.

O programu

Cilj ovog programa je usavršiti polaznike za samostalan rad u skladištu.

Cjelokupno trajanje programa: 503 sata.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program usavršavanja:

– završena srednja škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova skladištara.

Skladištar

Usavršavajući se za skladištara, polaznici će naučiti obavljati poslove preuzimanja robe u skladište, njezinog skladištenja i izdavanja iz skladišta te voditi evidenciju robe. Skladištar organizira i obavlja posao u skladištu, a posao obuhvaća preuzimanje, smještanje i čuvanje robe, pakiranje i pripremu robe za prodaju te komisioniranje i otpremu.

O programu

Cilj ovog programa je usavršiti polaznike za samostalan rad u skladištu.

Cjelokupno trajanje programa: 503 sata.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program usavršavanja:

– završena srednja škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova skladištara.

Poslovni tajnik

Usavršavajući se za poslovnog tajnika, polaznici programa razvijaju ključne vještine i znanja za obavljanje složenih tajničkih i uredskih poslova. Kroz program, stječu samostalnost u korištenju uredske tehnike, usavršavaju jezične sposobnosti te razvijaju odgovorne i sistematične radne navike.

O programu

Cilj ovog programa je da usavrši polaznike na obavljanju složenijih zadataka u tajničkim i uredskim poslovima.

Cjelokupno trajanje programa: 503 sata.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program usavršavanja:

– završena srednja škola,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova poslovnog tajnika.

Poslovni tajnik

Usavršavajući se za poslovnog tajnika, polaznici programa razvijaju ključne vještine i znanja za obavljanje složenih tajničkih i uredskih poslova. Kroz program, stječu samostalnost u korištenju uredske tehnike, usavršavaju jezične sposobnosti te razvijaju odgovorne i sistematične radne navike.

O programu

Cilj ovog programa je da usavrši polaznike na obavljanju složenijih zadataka u tajničkim i uredskim poslovima.

Cjelokupno trajanje programa: 503 sata.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program usavršavanja:

– završena srednja škola,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova poslovnog tajnika.

Daktilograf

Daktilograf obavlja prijepis tiskanog ili pisanog rukom materijala, piše po diktatu, priprema tablice s podacima, obrađuje informacije i podatke, temeljem analognog ili digitalnog audio zapisa stvara pisani dokument.

O programu

Završetkom osposobljavanja za zanimanje daktilograf moguće je potražiti zaposlenje u:

– Poslovima u pripremi pisanih materijala za razne organizacije, uključujući lokalnu upravu, državna tijela i izdavačke kuće.

– Poslovima u sudovima, kadrovskim odjelima poduzeća i drugim poslovnim organizacijama gdje se zahtijeva precizno pisanje i obrada tekstova.

– Poslovima koji uključuju obradu teksta, poput izrade obrazaca, pisanja zapisnika i administrativnih poslova.

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna ili srednja škola,

– najmanje 14 godina života.

Daktilograf

Daktilograf obavlja prijepis tiskanog ili pisanog rukom materijala, piše po diktatu, priprema tablice s podacima, obrađuje informacije i podatke, temeljem analognog ili digitalnog audio zapisa stvara pisani dokument.

O programu

Završetkom osposobljavanja za zanimanje daktilograf moguće je potražiti zaposlenje u:

– Poslovima u pripremi pisanih materijala za razne organizacije, uključujući lokalnu upravu, državna tijela i izdavačke kuće.

– Poslovima u sudovima, kadrovskim odjelima poduzeća i drugim poslovnim organizacijama gdje se zahtijeva precizno pisanje i obrada tekstova.

– Poslovima koji uključuju obradu teksta, poput izrade obrazaca, pisanja zapisnika i administrativnih poslova.

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna ili srednja škola,

– najmanje 14 godina života.

Kontaktirajte nas

Pratite nas