Programi

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Poljoprivredni gospodarstvenik

Ovim zanimanjem steći ćeš znanja i vještine u proizvodnji poljoprivrednih kultura, kao i primjenu agrotehničkih mjera – obrade, gnojidbe, sjetve, sadnje, žetve i zaštite poljoprivrednih kultura.

O programu

Cjelokupno trajanje programa: 2 414 sati.
Dio programa izvodit će se kroz praktičnu nastavu.

Stečeno zvanje
Poljoprivredni gospodarstvenik
Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

– završena osnovna škola

– najmanje 14 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije:

– završena srednja škola.

Poljoprivredni gospodarstvenik

Ovim zanimanjem steći ćeš znanja i vještine u proizvodnji poljoprivrednih kultura, kao i primjenu agrotehničkih mjera – obrade, gnojidbe, sjetve, sadnje, žetve i zaštite poljoprivrednih kultura.

O programu

Cjelokupno trajanje programa: 2 414 sati.
Dio programa izvodit će se kroz praktičnu nastavu.

Stečeno zvanje
Poljoprivredni gospodarstvenik
Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

– završena osnovna škola

– najmanje 14 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije:

– završena srednja škola.

Pekar

Srednja škola za pekara pruža učenicima priliku da nauče umijeće pečenja i pripreme raznovrsnih pekarskih proizvoda. Kroz praktične vježbe i teorijsko znanje, učenici razvijaju vještine izrade kruha, peciva, kolača i drugih pekarskih proizvoda.

O programu

Cjelokupno trajanje programa: 3 431 sati.
Dio programa izvodit će se kroz praktičnu nastavu.

Stečeno zvanje
Pekar
Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

– završena osnovna škola

– najmanje 14 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije:

– polaznik mora imati završenu srednju školu.

Pekar

Srednja škola za pekara pruža učenicima priliku da nauče umijeće pečenja i pripreme raznovrsnih pekarskih proizvoda. Kroz praktične vježbe i teorijsko znanje, učenici razvijaju vještine izrade kruha, peciva, kolača i drugih pekarskih proizvoda.

O programu

Cjelokupno trajanje programa: 3 431 sati.
Dio programa izvodit će se kroz praktičnu nastavu.

Stečeno zvanje
Pekar
Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

– završena osnovna škola

– najmanje 14 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije:

– polaznik mora imati završenu srednju školu.

Mesar

Srednja škola za mesara pruža temeljno obrazovanje u obradi mesa, pripremi različitih mesnih proizvoda te upravljanju mesnicom. Učenici uče o rezanju, pakiranju, skladištenju i distribuciji mesa, kao i o važnosti sanitarnih standarda. Ovaj program omogućava mladim ljudima da steknu vještine potrebne za uspješnu karijeru u mesarskom sektoru i doprinesu prehrambenoj industriji.

O programu

Cjelokupno trajanje programa: 2 530 sati.
Dio programa izvodit će se kroz praktičnu nastavu.

Stečeno zvanje
Mesar
Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

– završena osnovna škola

– najmanje 14 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije:

– polaznik mora imati završenu srednju školu.

Mesar

Srednja škola za mesara pruža temeljno obrazovanje u obradi mesa, pripremi različitih mesnih proizvoda te upravljanju mesnicom. Učenici uče o rezanju, pakiranju, skladištenju i distribuciji mesa, kao i o važnosti sanitarnih standarda. Ovaj program omogućava mladim ljudima da steknu vještine potrebne za uspješnu karijeru u mesarskom sektoru i doprinesu prehrambenoj industriji.

O programu

Cjelokupno trajanje programa: 2 530 sati.
Dio programa izvodit će se kroz praktičnu nastavu.

Stečeno zvanje
Mesar
Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

– završena osnovna škola

– najmanje 14 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije:

– polaznik mora imati završenu srednju školu.

Agroturistički tehničar

Agroturistički tehničar se bavi ekološkom proizvodnjom, pripremom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te ponudom hrane s vlastitoga poljoprivrednog gospodarstva. Može pružati i druge turističke usluge.
Kao budući Agroturistički tehničar upoznat ćete se s organizacijom i radom manjih obiteljskih gospodarstva te radom u ugostiteljskim objektima (seoski turizam).

O programu

Cjelokupno trajanje programa: 2 993 sata.
Dio programa izvodit će se kroz praktičnu nastavu.

Stečeno zvanje
Agroturistički tehničar
Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

-završena osnovna škola

-najmanje 14 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije:

-polaznik mora imati završenu srednju školu.

Agroturistički tehničar

Agroturistički tehničar se bavi ekološkom proizvodnjom, pripremom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te ponudom hrane s vlastitoga poljoprivrednog gospodarstva. Može pružati i druge turističke usluge.
Kao budući Agroturistički tehničar upoznat ćete se s organizacijom i radom manjih obiteljskih gospodarstva te radom u ugostiteljskim objektima (seoski turizam).

O programu

Cjelokupno trajanje programa: 2 993 sata.
Dio programa izvodit će se kroz praktičnu nastavu.

Stečeno zvanje
Agroturistički tehničar
Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

-završena osnovna škola

-najmanje 14 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije:

-polaznik mora imati završenu srednju školu.

Kontaktirajte nas

Pratite nas