Ekonomist

Ekonomist se bavi proučavanjem financijskih tokova i analizom kako tvrtke i pojedinci donose odluke o trošenju resursa. Kroz knjigovodstvo i financijsko planiranje, ekonomist oblikuju i usmjeravaju ekonomske strategije.

O programu

Srednjom stručnom spremom za zanimanje ekonomist stječete širok spektar mogućnosti zapošljavanja:

– U poslovima vođenja knjigovodstva, računovodstva, obračuna i isplate plaće.

– U rukovanju gotovinom, statističkoj obradi podataka te uredskim poslovima financijskih institucija poput banaka.

– U ekonomskoj promidžbi, poduzetništvu i računovodstveno-financijskim službama različitih poduzeća i financijskih institucija.

Cjelokupno trajanje programa: 2 679 sati.

Stečeno zvanje
Ekonomist
Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

– završena osnovna škola,

– najmanje 14 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova ekonomista.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

– završena srednja škola,

– najmanje 17 godina starosti,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova ekonomista.

Kontaktirajte nas

Pratite nas