Pekar

Srednja škola za pekara pruža učenicima priliku da nauče umijeće pečenja i pripreme raznovrsnih pekarskih proizvoda. Kroz praktične vježbe i teorijsko znanje, učenici razvijaju vještine izrade kruha, peciva, kolača i drugih pekarskih proizvoda.

O programu

Cjelokupno trajanje programa: 3 431 sati.
Dio programa izvodit će se kroz praktičnu nastavu.

Stečeno zvanje
Pekar
Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

– završena osnovna škola

– najmanje 14 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije:

– polaznik mora imati završenu srednju školu.

Kontaktirajte nas

Pratite nas