Stolar

Srednja škola za stolara omogućava učenicima da razvijaju svoju kreativnost i preciznost u radu s drvetom. Tijekom programa, uče o upotrebi različitih alata i tehnika, restauraciji i održavanju drvenih komada, te pravilnom tretiranju drveta

O programu

Cjelokupno trajanje programa: 3 485 sata.
Dio programa izvodit će se kroz praktičnu nastavu.

Stečeno zvanje
Stolar
Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

-završena osnovna škola

-najmanje 14 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije:

-polaznik mora imati završenu srednju školu.

Kontaktirajte nas

Pratite nas