Vozač motornog vozila

Vozač motornog vozila upravlja teretnim vozilom unutar gradskog, međumjesnog i međunarodnog područja. Obavlja poslove pripreme vozila za prijevoz, preuzima prijevoznu dokumentaciju i predmet prijevoza; upravlja vozilom tijekom prijevoza; vodi prijevoznu dokumentaciju, otklanja manje kvarove na vozilu, preuzima teret u prijevozu, nadzire utovar i istovar te vodi brigu o njegovoj zaštiti.

O programu

Srednjom stručnom spremom za zanimanje vozač motornog vozila stječete širok spektar mogućnosti zapošljavanja:

– U poslovima prijevoza robe u velikim organizacijama ili manjim prijevozničkim kućama.

– Osnivanje vlastitog autoprijevozničkog obrta.

Cjelokupno trajanje programa: 1826 sati.

Stečeno zvanje
Vozač/ica motornog vozila
Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

– završena osnovna škola,

– najmanje 14 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova vozača motornog vozila.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

– završena srednja škola,

– najmanje 17 godina starosti,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova vozača motornog vozila.

Kontaktirajte nas

Pratite nas