Učilište Brod sudjelovalo je na 26. Katarinskom sajmu

Učilište Brod na Katarinskom sajmu

26. Katarinski sajam Katarinski sajam, tradicionalni godišnji događaj u Slavonskom Brodu, prilika je za obrtnike, poduzetnike i obiteljska gospodarstva da predstave svoje proizvode. Ovaj sajam, čije korijene nalazimo još u 1769. godini, danas je važno mjesto okupljanja i izlaganja u Brodsko-posavskoj županiji. U sklopu ovog značajnog događaja, Učilište Brod je imalo priliku sudjelovati na 26. […]

Kontaktirajte nas

Pratite nas