Učilište brod

Osnovna škola

Vlada Republike Hrvatske je u skladu s Rezolucijom Ujedinjenih naroda o desetljeću pismenosti u razdoblju od 2003. do 2012. godine pokrenula projekt “Za Hrvatsku pismenosti: put do poželjne budućnosti – Desetljeće pismenosti u Hrvatskoj 2003.-2012.”.

Projekt se provodi pod vodstvom i praćenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Svrha projekta je osobama starijim od 15 godina omogućiti završavanje osnovnog obrazovanja te  poboljšati obrazovnu razinu u Republici Hrvatskoj omogućavanjem nastavljanja obrazovanja odraslim osobama. U sklopu projekta predviđeno je da se osobama koje na ovaj način završe osnovnu školu omogućuje osposobljavanje za obavljanje jednostavnih poslova u nekom zanimanju, kako bi se lakše zaposlile.

Svake godine se u Državnom proračunu osiguravaju sredstva za financiranje polaznika u programu osnovnog obrazovanja odraslih.

Dakle, za polaznike je završavanje osnovnog obrazovanja besplatno.

Polaznici uključeni u projekt opismenjavanja mogu besplatno završiti i program osposobljavanja za jednostavnija zanimanja.

Opis programa

Polaznici će steći opća teorijska znanja i vještine iz svih područja osnovnog obrazovanja (1. do 8. razred), stručna znanja i vještine iz pojedinog programa osposobljavanja za jednostavnije zanimanje (npr. frizer, pomoćni kuhar, zidar..), te osnovna znanja i vještine informatičke pismenosti i sporazumijevanja na stranom jeziku (engleski).

Organizacija programa

Osnovno obrazovanje podijeljeno je u VI obrazovnih razdoblja (I. obrazovno razdoblje čine 1. i 2. razred; II. obrazovno razdoblje čine 3. i 4. razred, a III. do VI. obrazovno razdoblje odgovara razredima od 5. do 8.). Polaznici se upisuju u pojedino obrazovno razdoblje na temelju završenog razreda u prethodnom obrazovanju. Pravo na upis u viši razred imaju oni polaznici koji su u propisanom roku odslušali i položili sve ispite.

Usporedo sa završavanjem osnovnog obrazovanja, polaznici mogu u V. i VI. obrazovnom razdoblju upisati i stručno osposobljavanje za jednostavnije zanimanje, za što dobivaju Uvjerenje o osposobljavanju za odabrano zanimanje.

Uvjet za upis

Navršenih 15 godina života

Dokumenti potrebni za upis

  • Svjedodžba zadnjeg završenog razreda osnovne škole
  • Domovnica
  • Rodni list

Kontaktirajte nas

Pratite nas