Učilište brod

Tečajevi stranih jezika

Talijanski opći jezik

Program učenja talijanskog jezika usklađen je s europskim smjernicama, a njihov sastavni dio čine europski prihvaćene razine jezičnih kompetencija. Zajednički europski referentni okvir za jezike jasno definira koja znanja, vještine i kompetencije polaznici programa moraju razviti na pojedinom stupnju te jezične strukture dostatne za svakodnevnu komunikaciju.

Općenite informacije

U uvjetima sve većih međunarodnih i međukulturalnih doticaja na osobnom i profesionalnom području, medijske i komunikacijske umreženosti te globalne povezanosti, znanje stranih jezika jest jedna od najvažnijih kompetencija koje pojedinac mora steći kako bi poboljšao svoje mogućnosti tijekom obrazovanja kao i u svijetu rada. Znanje stranih jezika pridonosi povećanju osobne mobilnosti i zaposlenosti. U postojećim uvjetima tržišnog gospodarstva od pojedinca se neprestano traže nove kompetencije (znanja, vještine i sposobnosti) radi njegova uspješnog suočavanja s društvenim promjenama.

Izvođenje programa

Izvođenje programa učenja talijanskog općeg jezika za svaki stupanj podijeljeno je na module. Ukupan fond sati programa talijanskog jezika po navedenim stupnjevima, za polaznike bez predznanja (početnike) mora biti:

– Za stupanj A1 – 2 modula x 70 sati

– Za stupanj A2 – 2 modula x 70 sati

– Za stupanj B1 – 4 modula x 70 sati

– Za stupanj B2 – 2 modula x 70 sati

– Za stupanj C1 – 4 modula x 70 sati

– Za stupanj C2 – 2 modula x 70 sati

Nastava se održava na stranom jeziku i tako situacije iz svakodnevnog života stranojezične zajednice postaju predmet i povod za komunikaciju između nastavnika i polaznika programa te između samih polaznika. Materinski se jezik koristi samo ako je to neophodno potrebno da bi se izbjeglo nerazumijevanje.

Talijanski opći jezik

Općenite informacije

U uvjetima sve većih međunarodnih i međukulturalnih doticaja na osobnom i profesionalnom području, medijske i komunikacijske umreženosti te globalne povezanosti, znanje stranih jezika jest jedna od najvažnijih kompetencija koje pojedinac mora steći kako bi poboljšao svoje mogućnosti tijekom obrazovanja kao i u svijetu rada. Znanje stranih jezika pridonosi povećanju osobne mobilnosti i zaposlenosti. U postojećim uvjetima tržišnog gospodarstva od pojedinca se neprestano traže nove kompetencije (znanja, vještine i sposobnosti) radi njegova uspješnog suočavanja s društvenim promjenama.

Izvođenje programa

Izvođenje programa učenja talijanskog općeg jezika za svaki stupanj podijeljeno je na module. Ukupan fond sati programa talijanskog jezika po navedenim stupnjevima, za polaznike bez predznanja (početnike) mora biti:

– Za stupanj A1 – 2 modula x 70 sati

– Za stupanj A2 – 2 modula x 70 sati

– Za stupanj B1 – 4 modula x 70 sati

– Za stupanj B2 – 2 modula x 70 sati

– Za stupanj C1 – 4 modula x 70 sati

– Za stupanj C2 – 2 modula x 70 sati

Nastava se održava na stranom jeziku i tako situacije iz svakodnevnog života stranojezične zajednice postaju predmet i povod za komunikaciju između nastavnika i polaznika programa te između samih polaznika. Materinski se jezik koristi samo ako je to neophodno potrebno da bi se izbjeglo nerazumijevanje.

Francuski opći jezik

Znanje stranih jezika pridonosi povećanju osobne mobilnosti i zaposlenosti. U postojećim uvjetima tržišnog gospodarstva od pojedinca se neprestano traže nove kompetencije (znanja, vještine i sposobnosti) radi njegova uspješnog suočavanja s društvenim promjenama.

Općenite informacije

U uvjetima sve većih međunarodnih i međukulturalnih doticaja na osobnom i profesionalnom području, medijske i komunikacijske umreženosti te globalne povezanosti, znanje stranih jezika jest jedna od najvažnijih kompetencija koje pojedinac mora steći kako bi poboljšao svoje mogućnosti tijekom obrazovanja kao i u svijetu rada. Znanje stranih jezika pridonosi povećanju osobne mobilnosti i zaposlenosti. U postojećim uvjetima tržišnog gospodarstva od pojedinca se neprestano traže nove kompetencije (znanja, vještine i sposobnosti) radi njegova uspješnog suočavanja s društvenim promjenama.

Izvođenje programa

Izvođenje programa učenja francuskog općeg jezika za svaki stupanj podijeljeno je na module. Ukupan fond sati programa francuskog jezika po navedenim stupnjevima, za polaznike bez predznanja ( početnike) mora biti:

– Za stupanj A1 – 2 modula x 70 sati

– Za stupanj A2 – 2 modula x 70 sati

– Za stupanj B1 – 4 modula x 70 sati

– Za stupanj B2 – 2 modula x 70 sati

– Za stupanj C1 – 4 modula x 70 sati

– Za stupanj C2 – 2 modula x 70 sati

– Nastava se održava na stranom jeziku i tako situacije iz svakodnevnog života stranojezične zajednice postaju predmet i povod za komunikaciju između nastavnika i polaznika programa te između samih polaznika. Materinski se jezik koristi samo ako je to neophodno potrebno da bi se izbjeglo nerazumijevanje.

Francuski opći jezik

Općenite informacije

U uvjetima sve većih međunarodnih i međukulturalnih doticaja na osobnom i profesionalnom području, medijske i komunikacijske umreženosti te globalne povezanosti, znanje stranih jezika jest jedna od najvažnijih kompetencija koje pojedinac mora steći kako bi poboljšao svoje mogućnosti tijekom obrazovanja kao i u svijetu rada. Znanje stranih jezika pridonosi povećanju osobne mobilnosti i zaposlenosti. U postojećim uvjetima tržišnog gospodarstva od pojedinca se neprestano traže nove kompetencije (znanja, vještine i sposobnosti) radi njegova uspješnog suočavanja s društvenim promjenama.

Izvođenje programa

Izvođenje programa učenja francuskog općeg jezika za svaki stupanj podijeljeno je na module. Ukupan fond sati programa francuskog jezika po navedenim stupnjevima, za polaznike bez predznanja ( početnike) mora biti:

– Za stupanj A1 – 2 modula x 70 sati

– Za stupanj A2 – 2 modula x 70 sati

– Za stupanj B1 – 4 modula x 70 sati

– Za stupanj B2 – 2 modula x 70 sati

– Za stupanj C1 – 4 modula x 70 sati

– Za stupanj C2 – 2 modula x 70 sati

– Nastava se održava na stranom jeziku i tako situacije iz svakodnevnog života stranojezične zajednice postaju predmet i povod za komunikaciju između nastavnika i polaznika programa te između samih polaznika. Materinski se jezik koristi samo ako je to neophodno potrebno da bi se izbjeglo nerazumijevanje.

Njemački opći jezik

Program učenja njemačkog jezika usklađen je s europskim smjernicama, a njihov sastavni dio čine europski prihvaćene razine jezičnih kompetencija. Zajednički europski referentni okvir za jezike jasno definira koja znanja, vještine i kompetencije polaznici programa moraju razviti na pojedinom stupnju te jezične strukture dostatne za svakodnevnu komunikaciju na njemačkom jeziku.

Općenite informacije

U uvjetima sve većih međunarodnih i međukulturalnih doticaja na osobnom i profesionalnom području, medijske i komunikacijske umreženosti te globalne povezanosti, znanje stranih jezika jest jedna od najvažnijih kompetencija koje pojedinac mora steći kako bi poboljšao svoje mogućnosti tijekom obrazovanja kao i u svijetu rada. Znanje stranih jezika pridonosi povećanju osobne mobilnosti i zaposlenosti. U postojećim uvjetima tržišnog gospodarstva od pojedinca se neprestano traže nove kompetencije (znanja, vještine i sposobnosti) radi njegova uspješnog suočavanja s društvenim promjenama.

Izvođenje programa

Izvođenje programa učenja njemačkog općeg jezika za svaki stupanj podijeljeno je na module. Ukupan fond sati programa njemačkog jezika po navedenim stupnjevima, za polaznike bez predznanja (početnike) mora biti:

– Za stupanj A1 – 2 modula x 70 sati

– Za stupanj A2 – 2 modula x 70 sati

– Za stupanj B1 – 4 modula x 70 sati

– Za stupanj B2 – 2 modula x 70 sati

– Za stupanj C1 – 4 modula x 70 sati

– Za stupanj C2 – 2 modula x 70 sati

Nastava se održava na stranom jeziku i tako situacije iz svakodnevnog života stranojezične zajednice postaju predmet i povod za komunikaciju između nastavnika i polaznika programa te između samih polaznika. Materinski se jezik koristi samo ako je to neophodno potrebno da bi se izbjeglo nerazumijevanje.

Njemački opći jezik

Općenite informacije

U uvjetima sve većih međunarodnih i međukulturalnih doticaja na osobnom i profesionalnom području, medijske i komunikacijske umreženosti te globalne povezanosti, znanje stranih jezika jest jedna od najvažnijih kompetencija koje pojedinac mora steći kako bi poboljšao svoje mogućnosti tijekom obrazovanja kao i u svijetu rada. Znanje stranih jezika pridonosi povećanju osobne mobilnosti i zaposlenosti. U postojećim uvjetima tržišnog gospodarstva od pojedinca se neprestano traže nove kompetencije (znanja, vještine i sposobnosti) radi njegova uspješnog suočavanja s društvenim promjenama.

Izvođenje programa

Izvođenje programa učenja njemačkog općeg jezika za svaki stupanj podijeljeno je na module. Ukupan fond sati programa njemačkog jezika po navedenim stupnjevima, za polaznike bez predznanja (početnike) mora biti:

– Za stupanj A1 – 2 modula x 70 sati

– Za stupanj A2 – 2 modula x 70 sati

– Za stupanj B1 – 4 modula x 70 sati

– Za stupanj B2 – 2 modula x 70 sati

– Za stupanj C1 – 4 modula x 70 sati

– Za stupanj C2 – 2 modula x 70 sati

Nastava se održava na stranom jeziku i tako situacije iz svakodnevnog života stranojezične zajednice postaju predmet i povod za komunikaciju između nastavnika i polaznika programa te između samih polaznika. Materinski se jezik koristi samo ako je to neophodno potrebno da bi se izbjeglo nerazumijevanje.

Engleski opći jezik

Program učenja engleskog jezika usklađen je s europskim smjernicama, a njihov sastavni dio čine europski prihvaćene razine jezičnih kompetencija. Cilj je na svakom pojedinom stupnju razviti jezične vještine dostatne za svakodnevnu komunikaciju.

Općenite informacije

U uvjetima sve većih međunarodnih i međukulturalnih doticaja na osobnom i profesionalnom području, medijske i komunikacijske umreženosti te globalne povezanosti, znanje stranih jezika jest jedna od najvažnijih kompetencija koje pojedinac mora steći kako bi poboljšao svoje mogućnosti tijekom obrazovanja, kao i u svijetu rada. Znanje stranih jezika pridonosi povećanju osobne mobilnosti i zaposlenosti. U postojećim uvjetima tržišnog gospodarstva od pojedinca se neprestano traže nove kompetencije (znanja, vještine i sposobnosti) radi njegova uspješnog suočavanja s društvenim promjenama.

Izvođenje programa

Izvođenje programa učenja engleskog općeg jezika za svaki stupanj podijeljeno je na module. Ukupan fond sati programa engleskog jezika po navedenim stupnjevima, za polaznike bez predznanja (početnike) mora biti:

– Za stupanj A1 –2 modula x 70 sati

– Za stupanj A2 –2 modula x 70 sati

– Za stupanj B1 –4 modula x 70 sati

– Za stupanj B2 –2 modula x 70 sati

– Za stupanj C1 –4 modula x 70 sati

– Za stupanj C2 –2 modula x 70 sati

Nastava se održava na stranom jeziku i tako situacije iz svakodnevnog života stranojezične zajednice postaju predmet i povod za komunikaciju između nastavnika i polaznika tečaja te između samih polaznika. Materinski se jezik koristi samo ako je to neophodno potrebno da bi se izbjeglo nerazumijevanje.

Engleski opći jezik

Općenite informacije

U uvjetima sve većih međunarodnih i međukulturalnih doticaja na osobnom i profesionalnom području, medijske i komunikacijske umreženosti te globalne povezanosti, znanje stranih jezika jest jedna od najvažnijih kompetencija koje pojedinac mora steći kako bi poboljšao svoje mogućnosti tijekom obrazovanja, kao i u svijetu rada. Znanje stranih jezika pridonosi povećanju osobne mobilnosti i zaposlenosti. U postojećim uvjetima tržišnog gospodarstva od pojedinca se neprestano traže nove kompetencije (znanja, vještine i sposobnosti) radi njegova uspješnog suočavanja s društvenim promjenama.

Izvođenje programa

Izvođenje programa učenja engleskog općeg jezika za svaki stupanj podijeljeno je na module. Ukupan fond sati programa engleskog jezika po navedenim stupnjevima, za polaznike bez predznanja (početnike) mora biti:

– Za stupanj A1 –2 modula x 70 sati

– Za stupanj A2 –2 modula x 70 sati

– Za stupanj B1 –4 modula x 70 sati

– Za stupanj B2 –2 modula x 70 sati

– Za stupanj C1 –4 modula x 70 sati

– Za stupanj C2 –2 modula x 70 sati

Nastava se održava na stranom jeziku i tako situacije iz svakodnevnog života stranojezične zajednice postaju predmet i povod za komunikaciju između nastavnika i polaznika tečaja te između samih polaznika. Materinski se jezik koristi samo ako je to neophodno potrebno da bi se izbjeglo nerazumijevanje.

Kontaktirajte nas

Pratite nas