Agroturistički tehničar

Agroturistički tehničar se bavi ekološkom proizvodnjom, pripremom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te ponudom hrane s vlastitoga poljoprivrednog gospodarstva. Može pružati i druge turističke usluge.
Kao budući Agroturistički tehničar upoznat ćete se s organizacijom i radom manjih obiteljskih gospodarstva te radom u ugostiteljskim objektima (seoski turizam).

O programu

Cjelokupno trajanje programa: 2 993 sata.
Dio programa izvodit će se kroz praktičnu nastavu.

Stečeno zvanje
Agroturistički tehničar
Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

-završena osnovna škola

-najmanje 14 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije:

-polaznik mora imati završenu srednju školu.

Kontaktirajte nas

Pratite nas